Strefa Wiedzy o Regionie

Ośrodek Wiedzy o Regionie, stanowiący integralną część Działu Udostępniania i Informacji gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty życia społecznego, tzn. wszelkiego rodzaju druki ulotne dotyczące Nowego Tomyśla i powiatu nowotomyskiego. Głównym kryterium doboru opracowań regionalnych jest treść publikacji, której przedmiotem są zagadnienia związane z naszym regionem, dotyczące: historii, geografii, gospodarki, życia społecznego, nauki i kultury, a także osób. Do dziś Ośrodek Wiedzy o Regionie zgromadził kilka tysięcy DŻS-ów (tj. dokumentów życia społecznego), opracowywanych w systemie SOWA2/MARC21 w oparciu o klasyfikację bibliografii regionalnej.
Zbiory Ośrodka Wiedzy o Regionie powiększają się systematycznie nie tylko o dokumenty bieżące, lecz również o stare dokumenty pozyskiwane od osób prywatnych i instytucji.
Do dokumentów życia społecznego gromadzonych przez Ośrodek Wiedzy o Regionie należą m.in.:
• afisze teatralne, koncertowe, wyborcze
• broszury i biuletyny
• dyplomy, legitymacje, dokumenty osobiste
• foldery, przewodniki i prospekty turystyczne i handlowe
• fotografie
• informatory wszelkiego typu
• jednodniówki i gazetki organizacji, partii, stowarzyszeń, instytucji
• kalendarze okolicznościowe
• katalogi wystaw i imprez, programy imprez i uroczystości
• kasety magnetofonowe i video, płyty, taśmy, kasety i wszelkiego typu nagrania
•materiały z imprez, wydarzeń kulturalnych, konferencji
• materiały promocyjno-reklamowe
• nalepki
• nekrologi
• plakaty teatralne, filmowe, koncertowe, wyborcze i okolicznościowe
• plakietki
• pocztówki, listy i rękopisy
• plany gospodarcze i plany miast
• prace dyplomowe i magisterskie
• reklamy, również czasopisma reklamowe
• spisy telefonów i rozkłady jazdy
• sprawozdania, plany pracy i protokoły
• statuty, deklaracje, ulotki, obwieszczenia
• zaproszenia różnego typu

Katalog dokumentów życia społecznego, wraz z opracowywaną w bibliotece Bibliografią Regionalną Powiatu Nowotomyskiego, stanowią podstawowe elementy regionalnej bazy informacyjnej, której uzupełnieniem są stosowne zbiory książkowe gromadzone w Czytelni Ogólnej.

Ośrodek Wiedzy o Regionie, kierując się troską o zachowanie świadectw naszej lokalnej, nowotomyskiej, „małej” historii współtworzy wraz z regionalistami   Nowotomyską Galerię Internetową. W ten sposób my sami, a w ślad za nami także nasze dzieci i wnuki, dla których Internet jest oczywistą przestrzenią zdobywania informacji, możemy poznawać przeszłość, której uczestnikami i świadkami byli nasi dziadkowie i rodzice. Założona w 2011 r. Nowotomyska Galeria Internetowa została wpisana do ogólnopolskiej bazy archiwów społecznych Centrum Archiwistyki Społecznej https://cas.org.pl/

Zapraszając Państwa do korzystania z naszych zbiorów regionalnych, prosimy także o pomoc w ich gromadzeniu, tj. o wzbogacanie naszych zbiorów zwłaszcza fotografiami i wszelkimi dokumentami naszej regionalnej przeszłości. Prosimy także o umożliwienie wykonania ich cyfrowych kopii. Możemy to uczynić bez konieczności wypożyczania od Państwa oryginałów zdjęć i dokumentów:
• w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu; ul. Witosa 8
• a także w Państwa domach.

OŚRODEK WIEDZY O REGIONIE
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
tel. 61 44 21 278 ; e-mail: osrodek@bibliotekant.pl
Kierownik działu: st. kustosz Róża Mleczak
Specjalista ds. edukacji regionalnej: Grażyna Matuszak

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW OŚRODKA WIEDZY O REGIONIE

Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
9:00 - 18:00
Środa
11:00 - 16:00
Sobota
10:00 - 14:00

Szybki kontakt z biblioteką

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco !




Nr konta: BS w Nowym Tomyślu
29 9058 0000 0000 0003 5044 0001

Skip to content