Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekant.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2015-10-05.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niedostępne są pewne opublikowane na stronie dokumenty np.:

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WALDORF STUDIO Waldemar Strażyński – Zbąszyń.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia m.in ważnych treści, cytatów i odsyłaczy.

Udogodnienia

Redaktorzy serwisu podejmują starania, aby zapewnić jak najwyższy poziom dostępności naszej strony. Wprowadziliśmy następujące udogodnienia poprawiające dostępność, zwłaszcza dla osób słabo widzących:

Zapewnienie pełnej dostępności naszej strony to długotrwały proces. Jeżeli masz uwagi, które pomogą nam poprawić jej dostępność, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@bibliotekant.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą powołaną do kontaktu w sprawie dostępności jest:

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do:

Żądanie powinno zawierać:

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodną dla niej formę tej informacji.
Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wszystkich wskazanych wyżej możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, ul. Witosa 8

Budynek główny jest budynkiem trzykondygnacyjnym (przyziemie, wysoki parter, piętro) z wejściem głównym od strony ulicy Witosa, znajdującym się na 2.kondygnacji (wysoki parter), do którego prowadzą schody wyposażone z obu stron w poręcze.

Budynek posiada następujące udogodnienia:

Przyziemie (1.kondygnacja):
magazyny, pomieszczenia techniczne i gospodarcze niedostępne dla użytkowników
Parter (2.kondygnacja):
wypożyczalnia, oddział dla dzieci i młodzieży, sekretariat, dział gromadzenia i opracowania zbiorów
Piętro (3.kondygnacja):
czytelnia, dział regionalny (Ośrodek Wiedzy o Regionie), sala wystawowo-widowiskowa (Galeria na Piętrze), gabinet dyrektora
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Borui Kościelnej, ul. Szkolna 14

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Bukowcu, ul. Sątopska 3

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Jastrzębsku Starym, ul. Nowotomyska 25

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Sątopach, ul. Szkolna 3

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Wytomyślu, ul. Szkolna 1

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
9:00 - 18:00
Środa
11:00 - 16:00
Sobota
10:00 - 14:00

Szybki kontakt z biblioteką

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco !
Nr konta: BS w Nowym Tomyślu
29 9058 0000 0000 0003 5044 0001

Skip to content