Po roku 2000

2003 r . – budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

2006 r . – uroczyste obchody 60.lecia biblioteki

2011 r . – termomodernizacja budynku biblioteki

2011 – 2014 r . – udział w Programie Rozwoju Bibliotek w charakterze biblioteki wiodącej

2015 r . – ukończenie procesu komputeryzacji filii bibliotecznych; pełna automatyzacja procesów bibliotecznych

Początek nowego wieku był okresem, w którym placówka zebrała owoce swoich wieloletnich starań o wysoką jakość usług bibliotecznych.
Od grudnia 2001 roku jest posiadaczem certyfikatu Konkursu Usług „Dobre bo polskie”, który uzyskała za upowszechnianie książek oraz bibliotekarskie innowacje wśród dzieci i młodzieży, a 2006 roku ponownie otrzymała Certyfikat Konsumenckiego Konkursu Usług „Najlepsze w Polsce” wraz ze Statuetką „Hipolita” tym razem za wysokiej jakości usługi biblioteczne. W 2005 roku biblioteka znalazła się w gronie 10 nominowanych do Nagrody Prezydenta RP „Sztuka Młodym”, przyznawanej twórcom i animatorom kultury dla dzieci i młodzieży. W tym samym roku zajęła I. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na „Najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek”. Dwukrotnie – w 2002 r. i 2011 r. – nowotomyska biblioteka zajmowała I miejsce w organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu konkursie na najlepszą bibliotekę w województwie wielkopolskim. W latach 2012 i 2013 biblioteka lokowała się na czele ogólnopolskiego RANKINGU BIBLIOTEK przeprowadzanego przez redakcję „Rzeczpospolitej” i Instytut Książki, mającego na celu pokazanie przykładów najlepszych bibliotecznych praktyk i miejsc, w których – dzięki współpracy lokalnych władz i bibliotekarzy – udaje się przekształcać biblioteki w nowoczesne centra informacji, edukacji i kultury. W latach 2004 i 2005 biblioteka dwukrotnie otrzymała Wyróżnienie Specjalne – Medal Fundacji ABCXXI za aktywny udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Rok 2002 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora placówki. Po bez mała 49 latach pracy w bibliotece i 48 latach kierowania tą placówką na emeryturę przeszedł dyrektor Czesław Krolek. Od 1 lipca 2002 roku stanowisko dyrektora objęła – w drodze przeprowadzonego konkursu – Lucyna Kończal-Gnap.

W latach 2002 – 2013 budynek biblioteki zmieniał i unowocześniał swój wizerunek. W 2003 roku, w wyniku modernizacji tarasu i schodów zewnętrznych, udało się przynajmniej częściowo – poprzez wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych – zlikwidować istniejącą barierę architektoniczną. W 2010 roku oddano do użytku zmodernizowaną salę wielofunkcyjną: wystawowo-widowiskowo-konferencyjną; a w 2013 roku zmodernizowano pomieszczenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. W 2011 roku wykonana została termomodernizacja budynku, wykonano także przebudowę i remont schodów wejściowych i tarasu.
W roku 2006 nowotomyska książnica obchodziła jubileusz 60.lecia swego istnienia. Tworzy ją dziś sieć placówek bibliotecznych, obejmująca swym zasięgiem: książnicę nowotomyską, pięć filii bibliotecznych na wsiach (w Bukowcu, Borui Kościelnej, Jastrzębsku Starym, Sątopach i Wytomyślu).

Dwuetapowo – w latach 2005 – 2006 r. oraz w latach 2012 – 2015 – przeprowadzono kompleksową modernizację sieci komputerowej w placówce, której celem było wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką i pełna automatyzacja wszystkich procesów bibliotecznych – w bibliotece i wszystkich jej filiach – w oparciu o program SOWA2/MARC21. Od 2004 r. biblioteka ma własną witrynę internetową i udostępnia własne katalogi w wersji on-line. W bibliotece zapewniony jest stały dostęp do Internetu.

Poprzez bogatą ofertę inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i wydawniczych biblioteka nieustannie stara się wzmacniać swoją pozycję lokalnego ośrodka kultury. Jako samorządowa instytucja kultury biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Ma w niej swą siedzibę reaktywowane po latach Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne oraz redakcja – w wydawanego pod jego patronatem pisma społeczno-kulturalnego – „Przeglądu Nowotomyskiego”. Biblioteka wydaje też własne pismo – kwartalnik „Suplement”.

W latach 2011 -2014 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu brała udział w charakterze biblioteki wiodącej – wraz z trzema bibliotekami partnerskimi z terenu powiatu, tj. BPM i G w Opalenicy; GBP w Kuślinie i GBP w Miedzichowie – w Programie Rozwoju Bibliotek, kierowanym przez – powołaną do jego prowadzenia Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dysponującą funduszami amerykańskiego koncernu Microsoft Billa i Melindy Gatesów. Okres ten upłynął pod znakiem podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych bibliotekarzy, przygotowujących ich do realizacji nowych zadań oraz planowania strategicznego działalności biblioteki na najbliższe lata.

Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
9:00 - 18:00
Środa
11:00 - 16:00
Sobota
10:00 - 14:00

Szybki kontakt z biblioteką

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco !
Nr konta: BS w Nowym Tomyślu
29 9058 0000 0000 0003 5044 0001

Skip to content