Lata 1966 – 1999

1975 r. – przemianowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy

1984/85 r. – budowa drugiego skrzydła biblioteki

1995 r. – nadanie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy odznaczenia Zasłużony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyśl

– początek komputeryzacji zbiorów bibliotecznych w oparciu o program SOWA

1999 r. – powierzenie bibliotece zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nowotomyskiego i zmiana jej nazwy na: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Od roku 1965 biblioteka rozwijała i wzbogacała działalność w efektownych pomieszczeniach przy ul. W. Witosa. Stopniowo wypełniały się sprzętem, zbiorami bibliotecznymi przestronne, wydawało się, sale i magazyny. Potrzebne okazało się pomieszczenie wystawiennicze, w którym można by prezentować nagromadzone dzieła sztuki, efekty plenerów malarskich, odbywać spotkania w szerszym gronie bez zakłócenia pracy czytelni i toku wypożyczeń książek. Z czasem wyłoniła się potrzeba posiadania obszerniejszej czytelni i pomieszczenia do nauki języków obcych.

Sprawdzonym już raz w nowotomyskiej bibliotece rozwiązaniem trudności lokalowych była budowa. W 20 lat później, na przełomie lat 1984/85, znowu w rekordowym tempie jednego roku, wybudowano drugie skrzydło połączone funkcjonalnie z dotychczasowymi pomieszczeniami biblioteki, nie naruszające architektonicznego wizerunku całości. Nowy obiekt powstał kosztem 15 mln zł uzyskanych dzięki wsparciu Wojewody Poznańskiego dra Mariana Króla i zaangażowaniu wielu sponsorów wysoko oceniających działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, bo taką nazwę przyjęła wskutek zmian struktury organizacyjnej bibliotek publicznych będących następstwem reformy administracyjnej kraju w 1975 roku. Wykonawcą robót była grupa budowlana Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Róży. Dobudowane skrzydło zwiększyło całkowitą powierzchnię użytkową biblioteki do blisko tysiąca m2 (964,8).
Od roku 1990 biblioteka działa jako samorządowa instytucja kultury. W związku z ostatnią reformą administracyjną kraju w 1998 r., w oparciu o porozumienie pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Nowy Tomyśl z dnia 1 listopada 1999 roku, nowotomyskiej książnicy na powrót powierzono zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nowotomyskiego. I tak po raz kolejny zmieniła swą nazwę – tym razem na Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu i po zatwierdzeniu statutu przez Radę Miejską działa według nowych zasad.

Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
9:00 - 18:00
Środa
11:00 - 16:00
Sobota
10:00 - 14:00

Szybki kontakt z biblioteką

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco !
Nr konta: BS w Nowym Tomyślu
29 9058 0000 0000 0003 5044 0001

Skip to content