Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
związana z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, obowiązującego od dn. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. ( zwanego dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, mająca swą siedzibę: przy ul. Witosa 8 64-300 NOWY TOMYŚL, tel. 61 44 21 270, 61 44 21 277, e-mail: info@bibliotekant.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@bibliotekant.pl.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki; tj. dla zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych z tego tytułu roszczeń, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, promocji działań kulturalnych i edukacyjnych Biblioteki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, kategorię zawodową – obligatoryjnie oraz opcjonalnie – numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika i wynika z zapisów ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r.

5. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia, jest Firma Sokrates Leszek Masadyński z siedzibą os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, realizująca na rzecz Administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.

6. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych nie jest przewidywane. Pani/Pana dane osobowe nie będą też przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkcie 3 celów przetwarzania, tj. pozostawania użytkownikiem
Biblioteki, w przypadku zarejestrowanych czytelników jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz nastąpiło udostępnienie zbiorów.

9. W budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu przy ul. Witosa 8 zainstalowany jest monitoring wizyjny, w związku z tym przetwarzane są także Pani/Pana dane wizerunkowe.

10. Dane wizerunkowe przetwarzane być mogą także w związku z organizowaniem przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz jej filie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, warsztatów, szkoleń, narad, konferencji itp.), utrwalanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania, uaktualniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa.

12. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
pragniemy Cię zapewnić, że przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Traktujemy Twoje dane z należytą starannością, dostosowując się do obowiązujących przepisów prawa.

Polityka serwera pocztowego

Przyczyny, dla których list elektroniczny może zostać odrzucony przez serwer.

Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji (PBI) serwer pocztowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (M i PBP) w Nowym Tomyślu dokonuje automatycznego sprawdzenia każdej przesyłki elektronicznej przede wszystkim na zawartość wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie analizuje także, czy list nie posiada znamion niezamówionej korespondencji (SPAM typu UCE lub UBE). W związku z tym, że w sieci Internet wiele listów rozsyłanych jest przez automaty (wirusy komputerowe, komputery zombie, botnet’y, itp.) serwer pocztowy M i PBP sprawdza wiarygodność komputera nadawcy listu.
W szczególności:

Dodatkowo serwer pocztowy korzysta z mechanizmu GRAYLIST. Oznacza to, że każdy pierwszy list od konkretnego nadawcy do konkretnego adresata w naszej domenie jest za pierwszym razem tymczasowo odrzucany z komunikatem: ” Recipient address rejected: Greylisted, see http://postgrey.schweikert.ch/help/bibliotekant.pl.html
Każdy prawdziwy serwer pocztowy ponowi próbę za kilka minut i tym razem list zostanie zaakceptowany i dotrze do adresata. Wirusy komputerowe nie powtarzają próby wysłania listu, ponieważ wysyłają listy pod przypadkowe adresy i raczej nie zapamiętują do kogo wysłały, a do kogo nie wysłały.

Możliwości serwera pocztowego:

Wszystkie listy przechodzące przez nasz serwer pocztowy są skanowane za pomocą:

W razie problemów, pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: z Administratorem.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu.

Do czego wykorzystujemy
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

Serwis internetowy może gromadzić ponadto informacje techniczne dotyczące wizyty użytkownika, takie jak nazwa usługodawcy internetowego i adres IP za pomocą których uzyskano dostęp do Internetu, data uzyskania dostępu do serwisu internetowego, strony otwierane podczas wizyty w serwisie internetowym oraz adres internetowy witryny sieci Web, z której połączono się bezpośrednio z naszym serwisem internetowym. Informacje te są wykorzystywane do usprawniania serwisu internetowego, analizowania danych statystycznych i administrowania serwisem internetowym.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Informacje dotyczące pomocy
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Przeglądarki internetowe
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są pod adresem wszystko o ciasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z niniejszą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
9:00 - 18:00
Środa
11:00 - 16:00
Sobota
10:00 - 14:00

Szybki kontakt z biblioteką

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco !
Nr konta: BS w Nowym Tomyślu
29 9058 0000 0000 0003 5044 0001

Skip to content