W czwartek, 1 grudnia o godz. 11.00 odbędzie się kolejne spotkanie DKK. Rozmawiać będziemy o książce Tadeusza Dołęgi-Mostowicza pt. Pamiętnik pani Hanki.

Informujemy, że w dniach od 28 listopada do 2 grudnia Filia naszej biblioteki w Jastrzębsku Starym będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

We wtorek, 6 grudnia w godz. 9.00 – 10.30 w czytelni naszej biblioteki odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu: Seniorzy w natarciu. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie: Słodzić, czy nie słodzić?

Poniedziałkowe spotkanie z dr hab. Marcelim Tureczkiem – historykiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego poruszało niezwykle istotny temat. Prelekcja dotyczyła bowiem dóbr kultury wywiezionych z naszych terenów podczas II wojny światowej oraz problematyki związanej z ich odzyskiwaniem. Choć sprawę można traktować zero-jedynkowo, to jednak w rzeczywistości okazało się, że jest to temat niezwykle złożony, który można rozpatrywać w wielu aspektach, oczywiście przede wszystkim prawnych, ale też moralnych, emocjonalnych i zwyczajnie ludzkich.
Problem zawłaszczania dóbr kultury istniał od zawsze, istnieje w świetle obecnych wydarzeń, chociażby na wschodzie, również dzisiaj. Jednak, jak potwierdził prelegent, polityka niemiecka w okresie II wojny światowej, a nawet podczas przygotowań do niej, zakładała zniszczenie etniczne i kulturowe podbijanych narodów. Dowiedzieliśmy się, że obecnie stworzona udokumentowana lista rzeczy zagrabionych na terenie Polski w latach 1939-1945, która z pewnością nie obejmuje wszystkich strat, zawiera ponad pół miliona pozycji. Zaś odzyskiwanie zagrabionego mienia jest procesem skomplikowanym i długotrwałym, wymagających wielu procedur, w którym rolę odgrywa wiele złożonych czynników.
Jednym z nich, najistotniejszym, są różnice w wykładni prawa niemieckiego i polskiego. Tereny naszego kraju wg granic zatwierdzonych po II wojnie światowej podczas konferencji poczdamskiej, nie były i nie są traktowane tak samo. Ponieważ żaden z traktatów nie potwierdzał w pełni granicy wyznaczonej na Odrze, Niemcy jeszcze do lat 90. XX w., aż do podpisania polsko-niemieckiego traktatu granicznego, uważały tereny zachodnie, które weszły w skład powojennej Polski za ziemie niemieckie, znajdujące się „pod tymczasową administracją polską”. Inaczej zatem traktowane są przedmioty z wywiezione z terenów należących do Polski przed 1939 r., a inaczej z tzw. „ziem odzyskanych”. Inaczej ma się również sprawa w stosunku do przedmiotów wywiezionych, znajdujących się w instytucjach państwowych na terenie Niemiec, straty te w większości zostały ustalone, a zupełnie inaczej ma się sprawa przedmiotów znajdujących się w rękach prywatnych. Różnice dotyczą także tego, czy przedmioty te znajdują się na terenach dawnego RFN, czy dawnego NRD.
Proces odzyskiwania wywiezionego mienia wymaga niesamowitej precyzji, a zarazem delikatności, nie wszystkie bowiem pochodzące z Polski przedmioty znajdujące się na terenie Niemiec zostały zagrabione. Niewątpliwym faktem jest jednak to, że Polska w okresie II wojny poniosła największe straty w kontekście dóbr kultury. Skonfiskowane i wywiezione zostały dzieła sztuki, zabytkowe przedmioty, burzone były zabytki, bezpowrotnie niszczono zbiory bibliotek i państwowe archiwa. Takich przykładów są setki tysięcy. Oprócz niewątpliwej wartości materialnej, mają one ogromną wartość emocjonalną, stanowią o naszej kulturze, pamięci i tożsamości.

Ta niezwykle interesująca, merytoryczna i pełna pasji prelekcja odbyła się w ramach cyklu “Biblioteka Regionu”.

W czwartkowe popołudnie, 24 listopada nasza biblioteczna scena rozbłysła wszystkimi kolorami tęczy i wypełniła się pozytywną, dziecięcą energią. Wszystko za sprawą grupy „Biedronki” z Przedszkola Bolka i Lolka, która w szczególny sposób uczciła Światowy Dzień Pluszowego Misia, prezentując przygotowane na tę okazję przedstawienie. Spektakl pt. „Przygody pluszowego misia” odbył się w ramach cyklu Godziny dla rodziny i zgromadził bardzo liczne grono widzów – w większości rodziców podziwiających i dopingujących swoje pociechy na scenie. Dzieci świetnie przygotowane przez nauczycielkę Karolinę Kaczmarek wzbudziły ogromny aplauz i zebrały gromkie brawa.

Spotkanie było także okazją do wręczenia dyplomów naszym młodym czytelniczkom – Zuzannie Kańdule i Oliwii Galusik, które w ramach akcji Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” zebrały dziesięć naklejek za swoją czytelniczą aktywność.

Współpraca Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu i IPEM 277 (Prowincjonalnego Instytutu Szkolnictwa Średniego) z Marcos Juárez w prowincji Kordoba w Argentynie, nawiązana we wrześniu 2022r. Projekt wymiany akademickiej zakłada polsko-argentyńskie lekcje online z zakresu m.in. ochrony środowiska, praw człowieka, ekonomii, historii i literatury. Celem współpracy jest nawiązanie stałych relacji wymiany szkolnej, w tym realizowanie wspólnych projektów i wirtualnych spotkań. Projekt koordynują: Izabela Putz (MiPBP), Cristián Beltran (IPEM 277) oraz Magdalena Miś-Herbeć i Agata Sadowska (ZSnr1).

Relacje:

2023/2024

16.11. Kolejny sezon współpracy polsko-argentyńskiej: https://bibliotekant.pl/kolejny-sezon-wspolpracy-polsko-argentynskiej/

2022/2023

8.09. Współpraca między szkołą polską i argentyńską pod egidą naszej biblioteki: https://bibliotekant.pl/wspolpraca-miedzy-szkola-polska-i-argentynska-pod-egida-naszej-biblioteki/

27.09. Pierwsza lekcja polsko-argentyńska: https://bibliotekant.pl/pierwsza-lekcja-polsko-argentynska/

24.10. O zagrożeniach dla środowiska w Polsce i Argentynie: https://bibliotekant.pl/o-zagrozeniach-dla-srodowiska-w-polsce-i-argentynie/

16.11. Aspekty ekonomiczne w Polsce i Argentynie: https://bibliotekant.pl/aspekty-ekonomiczne-w-polsce-i-argentynie/

15.12. Prawa człowieka, a reżimy totalitarne: https://bibliotekant.pl/prawa-czlowieka-a-rezimy-totalitarne-tematem-polsko-argentynskiej-lekcji/

15.05. Życie kulturalne w Polsce i Argentynie: https://bibliotekant.pl/zycie-kulturalne-w-polsce-i-argentynie/

27.06. INTERUS – wymiana polsko-argentyńska: https://bibliotekant.pl/interus-wymiana-polsko-argentynska/

Archi – przygody trwają w najlepsze! Spośród poruszanych w trakcie cyklu warsztatów zagadnień nie mogło zabraknąć tak  ważnego tematu, jak konstrukcje. 23 listopada, dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez architektkę Agnieszkę Kowalską poznały przykłady budowli wykonanych z różnorodnych materiałów i w różnych technikach konstrukcyjnych np. dom, most, wieżę oraz zdobyły nieco wiedzy na temat właściwości materiałów, bezpieczeństwa i trwałości poszczególnych konstrukcji. Na przykładzie stworzonego z cegieł i papieru mostu dzieci na własne oczy przekonały się jak poszczególne konstrukcje znoszą oddziaływanie różnych sił i obciążeń. Z niedowierzaniem przyglądały się jak odpowiednio poskładana papierowa kładka wytrzymała nacisk ciężarka do ćwiczeń. By lepiej zrozumieć siły działające na konstrukcje architektoniczne, prowadząca zaproponowała „archi-gimnastykę”, w trakcie której dzieci indywidualnie, w parach i grupach zamieniały się w wieże, mosty,  i kopuły. Nie zabrakło również pracy manualnej – z drewnianych patyczków, plasteliny i papieru uczestnicy warsztatów stworzyli fantazyjne konstrukcje.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury

22 listopada obchodzimy nietypowe święto: Dzień Kredki. Święto to w szczególny sposób wiążę się z dziećmi, bowiem dzięki kredkom mogą one wyrażać swoje przeżycia, myśli, uczą się twórczego myślenia oraz rozwijają wyobraźnie. Dzień ten był tematem spotkania z czytelnikami, które odbyło się w poniedziałek 21 listopada w bibliotece w Sątopach. Dzieci chętnie wysłuchały opowiadania o “Zielonej kredce”, poznały rodzaje kredek, tworzyły zbiory według koloru, kształtu, wielkości, wykonały prace plastyczne. Spotkanie to było bardzo wesołe i kolorowe.

Kolejne spotkanie w ramach projektu Archi przygody, jakie odbyło się 16 listopada stanowiło kontynuację poprzednich zajęć, w trakcie których powstawały papierowe, przestrzenne budynki. Zostały one dokończone i wykorzystane do stworzenia makiety przyjaznego miasta. Jak powinna wyglądać i jakie pełnić funkcję idealna miejscowość lub miasto? To pytanie wybrzmiało w trakcie zajęć, a próba odpowiedzi na nie miała przybliżyć dzieciom zagadnienia ładu przestrzennego oraz uwrażliwić je na wartości krajobrazowe i zdrowotne, jakie niesie obecność w mieście dużych obszarów terenów zielonych. Prowadząca zajęcia architektka Agnieszka Kowalska opowiedziała o podstawowych funkcjach miasta oraz przypomniała, jakie zadania pełnią urbanista, architekt, architekt krajobrazu. Następnie, przeczytała fragmenty książki autorstwa  Joanny Guszty i Przemka Liputa pt. „Miasto potwór”, która za pomocą zabawnej historii uczy podstaw estetyki i wyzwala poczucie odpowiedzialności za swoje miasto oraz wpływu na to, czy jest ono ładne i przyjazne. Przeczytany tekst stał się punktem odniesienia do sprawdzenia, czy stworzona wspólnie makieta miasta, na której uczestnicy warsztatów wyznaczyli ulice, place, ścieżki rowerowe, parkingi, elementy natury spełnia wymogi dobrej do życia przestrzeni. Okazało się, że mali architekci spisali się medal!

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury

 

W dniach od 17 listopada do 8 grudnia biblioteka w Wytomyślu będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

W czwartek, 17 listopada w Galerii na Piętrze naszej biblioteki zagościły eteryczne i zwiewne anioły stworzone przez florystkę Bernadetę Lobę ze Lwówka. Ten ciepły i urokliwy wieczór upłynął również wśród dźwięków autorskiej muzyki jej męża Ryszarda.
Bernadeta Loba od dziecka przejawiała zdolności manualne i zainteresowanie sztuką. W czasie lockdownu postanowiła realizować się plastycznie, malując na płótnie i deskach, aż do poznania techniki powertex, która polega na utwardzaniu tkanin i innych naturalnych tworzyw. To właśnie praca w tej technice do dnia dzisiejszego daje jej ogromne wyciszenie i satysfakcję.
Wystawę można zwiedzać do 30 listopada.

W środę, 16 listopada w naszej bibliotece odbyła się branżowa Narada Powiatowa. Naszymi gośćmi były instruktorki z WBPiCAK: Małgorzata Bochińska i Magdalena Słocińska. Zaprezentowały warte uwagi najnowsze książki o kobietach i dla kobiet oraz przypomniały role i funkcje, jakie pełni w środowisku SBP.Nie zabrakło kuluarowych rozmów i planów na przyszłość.

 

 

W środę, 16 listopada odbyła się trzecia już wspólna polsko-argentyńska lekcja ZSnr1 w Nowym Tomyślu i IPEM 277 z Marcos Juárez. Tym razem uczniowie obu szkół prezentowali gospodarcze zasoby swoich krajów, rozmawiali o pozycji walut, inflacji, bezrobociu i wpływie wojny w Ukrainie na sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce i Argentynie. Ogromne brawa dla uczniów obu szkół za ogromne zaangażowanie się w przygotowanie bardzo wartościowych prezentacji, które dla drugiej strony są bezcennym materiałem dydaktycznym i poglądowym, lekcją niemal na żywo z rówieśnikami z dwóch różnych półkul świata.

Projekt koordynuje nasza biblioteka.

W środę, 16 listopada nasza biblioteka będzie nieczynna. W tym dniu bierzemy udział w Naradzie Powiatowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Grupa młodzieży, realizująca projekt pn. OKOlica sztuki , dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach programu Równać Szanse 2022, zmierzyła się z zadaniem stworzenia własnego logotypu projektu, który zamieściła na gadżetach promocyjnych – na kubkach. Po zajęciach lekcyjnych, grupa projektowa spotkała się w Czytelni  by wspólnie wypić gorącą czekoladę, porozmawiać o swoich pasjach, o emocjach związanych z realizacją projektu, planach na przyszłość i marzeniach.
Była to potrzebna chwila wytchnienia dla niesamowicie pracowitej, ambitnej i kreatywnej młodzieży !!!
Projekt OKOlica sztuki, realizowany jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach programu Równać Szanse 2022. Nowotomyska biblioteka otrzymała grant w wysokości 10 000 złotych na kreatywne działania młodzieży, które są realizowane od połowy września br.
Program dotacyjny koordynowany jest przez Fundację Civis Polonus , a finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Działania grupy projektowej realizują uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu: Kornelia Kaźmierowska, Marta Kandulska, Maria Wojtkiewicz, Łucja Werner, Natalia Nowotnik, Róża Intek, Zofia Wiśniewska, Jakub Moncibowicz, Olgierd Szeliga, Adam Tratwal, Amelia Swojak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu oraz Kornelia Wojciechowska, Viktoria Wolna, Julia Tylińska, Amelia Garska ze Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.
Projekt koordynuje z ramienia biblioteki Małgorzata Kaczmarek.

Celem Równać Szanse jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.
Istotą Programu Równać Szanse są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą na współpracę z innymi. Uczestnicy projektów ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.

Przykłady rysunków architektonicznych oraz modeli przestrzennych zostały zaprezentowane uczestnikom kolejnych zajęć zorganizowanych w ramach projektu Archi – przygody. 9 listopada, dzieci wraz z prowadzącą zajęcia architektką Agnieszką Kowalską odwiedziły nowotomyską modelarnię, mieszczącą się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury, gdzie obejrzały wykonane przez pasjonatów papierowe modele przedmiotów i budynków. Wizyta stanowiła doskonały wstęp do dalszej części zajęć poświęconych projektowaniu architektury. W bibliotecznej czytelni prowadząca pokazała dzieciom szkice, rzuty poziome, przekrój oraz wizualizację budynku, wyjaśniając czym jest i czemu służy każdy z tych elementów, a także zaprezentowała jego model przestrzenny – makietę . Następnie, zachęciła uczestników zajęć do sprawdzenia i poćwiczenia własnej wyobraźni przestrzennej poprzez wykonanie modelu dowolnie wybranego obiektu. Zadanie okazało się nie lada wyzwaniem i treningiem umiejętności manualnych, w efekcie którego z papieru powstały, m.in.: szpital, sklep wielkopowierzchniowy, czy dom mieszkalny.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

We wtorek, 29 listopada o godz. 18.00 zapraszamy obcokrajowców na spotkanie z językiem polskim – Między kulturami.

W poniedziałek, 28 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie w naszej Bibliotece Regionu. O badaniach strat oraz restytucji dóbr kultury podczas II wojny światowej opowie dr Marceli Tureczek.

W środę, 9 listopada odbył się wernisaż fotografii Marcina Łukaszyka pt. Nie każda droga jest prosta. Te nostalgiczne, w czarno-białej tonacji prace, można oglądać do 16 grudnia.
Marcin Łukaszyk od lat dziecięcych związany z Nowym Tomyślem. Swoje fotograficzne zainteresowania rozwijał już jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu, biorąc udział w zajęciach kółka fotograficznego w Nowotomyskim Ośrodku Kultury, prowadzonych przez Krzysztofa Młochowskiego. W wieku 15 lat wyjechał do Leszna i Poznania, a po zakończeniu edukacji pracował w różnych krajach europejskich. Wszędzie tam towarzyszyła mu fotografia, dzięki której wyrażał swoje emocje oraz miłość do przyrody i otaczającego świata. Po 30. latach wędrówki wrócił do bezpiecznego miejsca swojego dzieciństwa – Nowego Tomyśla. Tutaj pracuje i spełnia swoje marzenia. Jednym z tych marzeń jest wystawa w naszej bibliotece, będąca niewielkim wycinkiem jego życiowej drogi zatrzymanej na fotografiach.

We wtorek, 22 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na trzecią już część warsztatów psychologicznych w naszej Wyspie Kobiet, które poprowadzi neuropsycholożka Olena Hant.

Informujemy, że w dniu 12 listopada (sobota) biblioteka w Nowym Tomyślu będzie zamknięta.

 

 

Serdecznie zapraszamy na listopadowe Godziny dla Rodziny.  24 listopada, o godz. 16:30 na naszej bibliotecznej scenie zaprezentuje się grupa Biedronki z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka, w przedstawieniu pt. “Przygody pluszowego misia”.

9 listopada br. w naszej bibliotece podpisane zostały umowy partnerskie na wspólną realizację projektu pn. Bibli(o)gród w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Partnerstwa powstają w gminach, w których realizowane wcześniej były programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Partnerstwo, które powstało w Gminie Nowy Tomyśl, na spotkaniu reprezentowali: Elżbieta Podlaszewska-Cybal – Dyrektor MiPBP, Dariusz Stachecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, Ireneusz Witkowski – Wiceprezes Zarządu oraz Paulina Młyńczak – Członek Zarządu z Lokalnej Grupy Działania KOLD. Do zawiązanej Grupy Inicjatywnej dołączył Park Miejski w Nowym Tomyślu, reprezentowany na spotkaniu przez Ilonę Jakubowską– Dyrektora.
W trakcie spotkania przedstawiciele partnerstw zapoznali się z zaplanowanym harmonogramem realizacji działań, z budżetem, z dotychczasowym dorobkiem Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Była do również okazja do wymiany doświadczeń w zakresie działań partnerskich. Kulminacyjnym momentem spotkania było oficjalne podpisanie umów partnerskich przez zaproszonych przedstawicieli.
Na zakończenie, uczestnicy spotkania wraz z koordynatorkami Różą Mleczak i Małgorzatą Kaczmarek udali się do Bibli(o)grodu, by ponownie porozmawiać o potencjale miejsca.
Celem projektu jest wspólne działanie partnerów na rzecz Bibli(o)grodu, zbudowanie długofalowego partnerstwa oraz zaktywizowanie społeczności lokalnej skupionej na kooperacji przy zagospodarowaniu przestrzeni za Biblioteką i muszlą koncertową tak, by służyła czytelnikom i mieszkańcom oraz stała się zielonym miejscem wypoczynku, spędzenia czasu i przestrzenią dla różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych. To pierwszy tak duży projekt angażujący społeczność lokalną.

Nostalgiczny, jesienny podróżniczy wieczór, który miał miejsce 8 listopada w naszej bibliotece, to wyjątkowo barwne spotkanie z meksykańską tradycją Święta Zmarłych.
O motylach zwiastujących święto, okazałych ołtarzach, wizerunku Catriny, całonocnym czuwaniu przy grobach bliskich zmarłych, pochodach, cukrowych czaszkach i obfitym poczęstunku dla dusz opowiadała Monika Ścibor – etnolożka i liderka wypraw Klubu Podróżników Soliści.
Już od swojej pierwszej podróży do Meksyku wiedziała, że chce wracać tam jak najczęściej. Jej marzeniem było poznanie tego wielobarwnego kraju w trakcie obchodów słynnego na cały świat Święta Zmarłych. Udało jej się. Od tamtej pory regularnie wyjeżdża do Meksyku na co dzień i od święta.

Obchodzony 5 listopada Dzień Postaci z Bajek był tematem spotkania z czytelnikami, które odbyło się w poniedziałek 7 listopada w bibliotece w Sątopach. Dzieci wzięły udział w spotkaniu, podczas którego opowiadały o swoich ulubionych bajkowych postaciach, rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po przeczytaniu jej fragmentu, wykonywały prace plastyczne.

Drugie spotkanie z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu, miało miejsce w naszej Czytelni we wtorek 8 listopada 2022r. Odbyło się ono w ramach cyklu „SENIORZY W NATARCIU”, tym razem pod hasłem: Jesienne barwy.
Bibliotekarka, koordynatorka projektu Alina Weyssenhoff opowiedziała o świętach i obrzędach jesiennych w Polsce i na świecie oraz związanych z nimi obyczajach, obchodach i legendach. Goście wysłuchali chińskiej legendy o Święcie Środka Jesieni, tzw. ZHONGQIU – co znaczy Święto Pani Księżyca. Każdy został też obdarowany jej egzemplarzami. Seniorzy wykonali urocze prace w barwach jesieni, pod kierunkiem architektki – Agnieszki Kowalskiej. Czas upłynął w miłej i barwnej atmosferze.

„Oto jest Kaśka” Sylwii Stano, to krzepiąca opowieść o charcie ducha i radzeniu sobie z przeciwnościami, akceptowaniu tego, na co nie ma się wpływu. Bohaterka książki, Katarzyna Wolińska udowadnia, że jest prawdziwym świadectwem na to, że kobieta jest siłą!

 

 

Tytułowa Kaśka ma rzadką chorobę – zespół Jadassona. Znamiona na jej twarzy produkują hormon, który niszczy w jej ciele fosforany, w tym wapno. Kruche kości pękają przy najmniejszym obciążeniu, jednostronny niedowład ciała też nie ułatwia życia.

Do tego doszedł złośliwy rak rdzeniasty tarczycy, z którym żyje już prawie dekadę. Kaśka jest przypadkiem, który zaskakuje samych lekarzy. Choć krucha szokuje, zadziwia i bawi. Ułomność ciała rekompensuje intelektem, dlatego wykorzystuje media społecznościowe, by funkcjonować w społeczeństwie.

Pracuje zdalnie, prowadzi Instagram, w którym pokazuje swoje codzienne życie, ma chłopaka i psa Bersa, który jest pierwszym w Polsce pudlem asystującym.  Ochrzciła raka „raczkiem flaczkiem”, litrami pije colę, żeby uzupełnić fosforany w organizmie i planuje ślub. Jej euforia życia daje nadzieję innym. Jest nieoczywistą, prowokującą kobietą.

Klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki zachwyciły się nie tylko jej osobowością, która przyciąga jak magnes, ale także jej poczuciem humoru i pewnością siebie. Jej postać zaimponowała Paniom, które  z pełnym zaangażowaniem dyskutowały o dobroci społeczeństwa, które wspiera Kaśkę, jak i  o niebezpieczeństwach hejtu w  internecie. Kaśka nie przejmuje się bolesnymi i niesprawiedliwymi komentarzami na swój temat, bo wie kim jest i na co ją stać.

Historia Kaśki pokazuje, że warto wierzyć w marzenia, kochać świat bezwarunkowo i brać życie garściami!

“Dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki odbyło się 3 listopada 2022 r. w MiPBP w Nowym Tomyślu.

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to święto, które przypada 5 listopada. Jest to wspaniała inicjatywa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – bajki są świetnym pomostem do wspólnej zabawy między pokoleniami. W tym dniu do miejsca, gdzie mieszkają wszystkie bajki – czyli do biblioteki w Borui Kościelnej przyszła cała wioska smerfów. Smerfy bardzo się zaangażowały we wszystkie przygotowane zadania: bezbłędnie udzielały odpowiedzi na przygotowane zagadki, ułożyły rozsypanki obrazkowe oraz opowiedziały o swoich ulubionych postaciach bajkowych. Dzień ten był bardzo bajkowy i kolorowy.

Kiedy Maria w kryzysie życiowym i twórczym przychodzi do Jana po pomoc, ten nagle ma zawał i prawie umiera. Zanim umrze, dobrze byłoby jednak dowiedzieć się kilku rzeczy…

Szczera do bólu, porywająca książka o nieszablonowej relacji dwojga wybitnych artystów, którzy są także ojcem i córką. Zderza się w niej absurd i powaga, euforia i rozpacz, rzeczy święte i puszczanie bąków. Jest też o przyzwoitości w sztuce i w życiu. I o wolności.

Rozmawiają o najważniejszych sprawach: miłości, śmierci, seksie, Bogu, sztuce i sensie, z bezpardonową otwartością, która może wzbudzić zazdrość. Że można tak ze sobą rozmawiać. Że taka relacja, przekraczająca wszystko, do czego nas przyzwyczajono, jest możliwa. Bo może to, co wydaje się ekstremalne, tak naprawdę jest po prostu prawdziwe? Przecież tak właśnie rozmawiamy. A jeśli nawet nie, to może byśmy chcieli.

Wzruszający, śmieszni, tragiczni, bezpruderyjni i nieobliczalni.

Maria i Jan Peszek. Żywi ludzie.

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5035309/naku-wiam-zen

Czy wracając z Katalonii, możemy powiedzieć, że byliśmy w Hiszpanii? Dlaczego najwspanialsze zabytki w tym kraju mają arabski rodowód? Jak Hiszpanie oceniają czasy podboju Ameryk i okres ich kolonizacji? A co z hiszpańską wojną domową, najtragiczniejszą w Europie XX wieku? Jak w ogóle mogło do niej dojść? Jak bardzo ostatni kryzys gospodarczy odmienił Hiszpanów? Na czym polega fenomen hiszpańskich fiest? Czy sjesta to przypadkiem nie stereotypowy relikt przeszłości? Dlaczego rywalizacją Realu Madryt z FC Barceloną żyje cały kraj? Skąd wzięły się tapas i czy pozycja corridy jest jakkolwiek zagrożona?
Z myślą o próbie odpowiedzi na te i inne pytania Maciej Bernatowicz zasiadł do pisania książki. Publikacji w zamyśle lekkiej i przyjemnej, choć tak naprawdę poruszającej ważne i intrygujące zagadnienia dotyczące współczesnej Hiszpanii.
Autor korzystając z własnych, wieloletnich doświadczeń przybliża także styl życia Hiszpanów, opisuje ich codzienne zwyczaje z wadami i godnymi pozazdroszczenia zaletami. To jak pracują, co i gdzie jedzą, gdzie podróżują i jak świętują.
Istotną częścią książki jest podjęcie tematów Basków i przede wszystkim Katalończyków z podkreśleniem aspektów politycznych, społecznych, kulturowych i sportowych.
No i stało się: teraz nie wyobrażam sobie kolejnej podróży do Hiszpanii bez książki Macieja Bernatowicza w kieszeni. Szkoda, że nie było jej 30 lat temu, kiedy zaczynałem tam jeździć, pisać reportaże, a potem kręcić filmy o tym kraju, jego regionach, przywódcach i mieszkańcach. Musiałem przebrnąć przez wiele przypadkowych lektur, które z czasem zaczęły się składać w jakiś spójny, choć nigdy nie dość kompletny obraz. A tu – wszystko co trzeba w jednym miejscu, napisane z niezrównanym znawstwem i na dodatek w tak doskonałym stylu […].
JACEK PAŁASIŃSKI, dziennikarz radiowy i telewizyjny, korespondent
Przewodnik? A może spacerownik? Nie. Książka, którą wzięli Państwo do ręki, to raczej codziennik pomieszany z wiedzownikiem, efekt zauroczenia Autora krajem, w którym spędził kilka lat, a którym zafascynował się już pewnie na całe życie.

Źródło: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4648125/hiszpania-fiesta-dobra-na-wszystko

W czwartek, 17 listopada o godz. 18.00 zapraszamy do naszej Galerii na Piętrze na otwarcie wystawy Aniołów autorstwa Bernadety Loby.

 Bernadeta Loba – florystka o wykształceniu pedagogicznym, od 40 lat mieszkająca w Lwówku. Od dziecka przejawiająca zdolności manualne i zainteresowanie sztuką. W czasie lockdownu postanowiła realizować się plastycznie, malując na płótnie i deskach, aż do poznania techniki powertex, która polega na utwardzaniu tkanin i innych naturalnych tworzyw. To właśnie praca w tej technice do dnia dzisiejszego daje jej ogromne wyciszenie i satysfakcję.

“W jaskini Brązowego Misia” autorstwa Yuval Zommer to listopadowa nowość wydawnicza, która uświetni nasze codzienne spotkania z przedszkolakami!

Serdecznie zapraszamy grupy przedszkolne na zajęcia wypełnione czytaniem, zadaniami i zabawami. Zapisy pod numerem tel. 614421274

 

Kto kradnie liście z drzew?! Mysz? Dzięcioł? A może jeszcze ktoś inny? Tego koniecznie chciała się dowiedzieć bohaterka książki Alice Hemming pt. „Złodziej liści”. Zabawna wiewiórka, prowadząca własne dochodzenie w jesiennej sprawie zyskała sympatię przedszkolaków odwiedzających w październiku Strefę Koloru. Dzieci z entuzjazmem zaangażowały się w zajęcia towarzyszące czytanej opowieści, w trakcie których rozwiązywały jesienny quiz, zamieniały się w różnobarwne drzewa, ćwiczyły pamięć i spostrzegawczość. Naszą październikową nowość książkową polecamy każdemu dziecku bez względu na wiek!

We wtorek, 15 listopada o godz. 18.00 w Klubie Rękodzieła Fantazja odbędą się warsztaty tworzenia naturalnego mydła, które poprowadzi Agnieszka Zdunek.

W środę, 9 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii Marcina Łukaszyka pt. Nie każda droga jest prosta.

Marcin Łukaszyk – od lat dziecięcych związany z Nowym Tomyślem. Swoje fotograficzne zainteresowania rozwijał już jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu, biorąc udział w zajęciach kółka fotograficznego w Nowotomyskim Ośrodku Kultury, prowadzonych przez Krzysztofa Młochowskiego. W wieku 15 lat wyjechał do Leszna i Poznania, a po zakończeniu edukacji pracował w różnych krajach europejskich. Wszędzie tam towarzyszyła mu fotografia, dzięki której wyrażał swoje emocje oraz miłość do przyrody i otaczającego świata. Po 30. latach wędrówki wrócił do bezpiecznego miejsca swojego dzieciństwa – Nowego Tomyśla. Tutaj pracuje i spełnia swoje marzenia. Jednym z tych marzeń jest wystawa w naszej bibliotece, będąca niewielkim wycinkiem jego życiowej drogi zatrzymanej na fotografiach.