Wakacje zawitały do Oddziału dla Dzieci! W związku z tym nadszedł czas na ostatnie w tym sezonie kulturalno – edukacyjnym zajęcia, które od września do czerwca, w każdy wtorek gromadziły w bibliotece dzieci nieuczęszczające jeszcze do przedszkola wraz z rodzicami i opiekunami.
Wtorkowe poranki odbywające się pod hasłem Czytanie na śniadanie upływały na poznawaniu bajek, rozmowach, zabawach i pracach plastycznych. Każde spotkanie z najmłodszymi rozpoczynało się od głośnego czytania, a bajkowy temat towarzyszył dzieciom do końca zajęć prowadzonych przez bibliotekarki: Małgorzatę Śniegułę i Martynę Kimstacz.
Ostatni przed wakacyjną przerwą wtorkowy poranek upłynął na przypomnieniu sobie poznanych w ciągu minionego roku bajkowych bohaterów, wesołych piosenek i zabaw oraz na czytaniu książeczki i rozmowach, które wprowadziły wszystkich obecnych w przyjemny, letni nastrój. Na pamiątkę bibliotecznych spotkań, każdy otrzymał grupowe zdjęcie, by następnie przy użyciu różnorodnych papierniczych materiałów oprawić je w barwną ramkę.
Choć pożegnania rzadko bywają miłe, otuchą napawa fakt, iż wielu z dotychczasowych uczestników zajęć, po wakacjach, w każdy wtorek w dalszym ciągu spotykać się będzie w bibliotecznym Oddziale dla Dzieci. Od września bowiem poranki w bibliotece tradycyjnie będą kontynuowane i już dziś wszystkie maluchy w wieku od 3 do 5 lat serdecznie zapraszamy!