W ramach Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych, 17 lutego zaprosiliśmy bywalców naszej biblioteki na poetycko-muzyczny program, przepełniony utworami o miłości w wykonaniu zespołu Arete z Poznania, który wystąpił w składzie: Jerzy Struk – śpiew, Katarzyna Skowrońska – śpiew, Maria Markowska – skrzypce, Agnieszka Majewska – skrzypce, Anna Maria Suchoń – piano i Jacek Osmyk – gitara.
Zespół porwał publiczność w podróż w poszukiwaniu najpiękniejszych uczuć, prezentując utwory ze swojej płyty Pierwszy promień, m.in. Jeśli miłość, Kosmiczny pył, Zielono mi, Ty i ja oraz długo oklaskiwany Lepszy świat. – Zawsze marzyłem o założeniu własnego zespołu… W marcu 2010 roku nadeszła upragniona chwila. Spotkałem wspaniałych ludzi, dzięki którym realizacja tego projektu muzyczno-poetyckiego stała się możliwa. Myślę, że znajdą Państwo w naszej muzyce chwile zwykłej radości i zadumy, nastrój jesiennej nostalgii i wiosennej nadziei, a wszystko przepełnione siłą ducha i wiarą w dobro. Muzykom niezwykle subtelnie udało się wprowadzić naszych gości w ten nostalgiczny klimat, akcentując go pięknymi skrzypcowymi etiudami.
Muzyka przeplatana była wierszami z tomiku Jerzego Struka Być uczniem miłości autorstwa kompozytora, autora tekstów i wokalisty zespołu – Jerzego Struka, poety i filozofa, doktoranta Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poeta zadebiutował w 1997 r. tomikiem Jesteśmy. Dwa lata później ukazała się druga książka poetycka pt. Rysa Absolutna. Po dziesięciu latach – po zdarzeniu, które całkowicie odmieniło jego życie – powrócił z trzecim tomem wierszy pt. przed… Po…, a w marcu 2010 r. stworzył tomik Być uczniem miłości, który nowotomyska publiczność miała możliwość w części poznać. – Być poetą to mówić o wszystkim językiem ducha i widzieć jak najmocniej oczami serca… Być szczerym… i starać się przyjmować rolę kapłana Prawdy. Nie uciekać… i zachować pokorę wobec Tajemnicy… W jednej strofie – napisanej cierpieniem i rozkoszą Ziemi – uwolnić wszystkie najważniejsze pytania, które po odpowiedź sięgają, zawsze niespodziewanie, Pierwszego i Ostatniego Słowa… Być poetą to zamieniać chwile życia w Świątynie Dnia… – oto próbka poetyckiego talentu artysty.

Nigdy nie podawaj w internecie prawdziwego imienia i nazwiska oraz adresu, posługuj się internetową ksywką, bo nigdy nie masz pewności z kim naprawdę rozmawiasz– takie m. in. porady usłyszeli uczniowie szkół podstawowych z Nowego Tomyśla od nowotomyskich policjantów. Spotkania z dziećmi odbyły się w ramach cyklu Dzieci w sieci, bezpieczny internauta, którego inicjatorami był Oddział dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu oraz Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

W dzisiejszych czasach internet jest sposobem pozyskiwania wiedzy, metodą komunikowania się, atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną. Informacje pozyskane w ten sposób mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój dzieci, jednak korzystanie z internetu w nieograniczony sposób, bez kontroli osób dorosłych niesie ze sobą pewne zagrożenia. Dlatego też, chcąc ustrzec najmłodszych przed tymi właśnie niebezpieczeństwami w nowotomyskiej bibliotece publicznej odbyło się szereg spotkań z cyklu Dzieci w sieci, bezpieczny internauta.
Inicjatorami przedsięwzięcia był Oddział Dziecięcy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu oraz Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. W ramach akcji st. sierż. Anna Urbaniak z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz mł. asp. Paweł Głódź Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu przekazali blisko 270 uczniom klas IV, V i VI Szkół Podstawowych nr 1 i 2 z Nowego Tomyśla szereg wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Spotkania odbyły się 16 i 23 lutego.
W trakcie wykładów uczniowie dowiedzieli się, że nie należy podawać w internecie prawdziwego imienia i nazwiska oraz adresu czy innych poufnych danych. Korespondując należy posługiwać się nickiem, czy internetową ksywką, bo nigdy nie mamy pewności z kim naprawdę rozmawiamy, a nadmierne zaufanie wobec osób poznawanych w sieci, może mieć czasami tragiczne skutki.
Internet ma wiele zalet, musimy jednak pamiętać i mieć świadomość tego, że niesie też ze sobą wiele zagrożeń. To przede wszystkim dzieci wykazują się nadmierną ufnością wobec osób poznawanych w sieci. Chcąc uchronić dziecko przed zagrożeniami warto przestrzegać kilku zasad:
1. W miarę możliwości ustaw komputer w miejscu ogólnie dostępnym;
2. Wspólnie z dzieckiem ustal zasady korzystania z Internetu;
3. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach płynących z Internetu;
4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych;
5. Bądź wyrozumiały;
6. Zapoznaj dziecko z kodeksem dobrego zachowania w Internecie;
7. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci;
8. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanym w sieci.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – ta myśl Konfucjusza w pełni wpisuje się w ideę bibliotecznych spotkań w Klubie Małego Odkrywcy. Cykl zatytułowany Co w świecie piszczy… przeznaczony dla ciekawych świata przedszkolaków, zapoczątkowany został spotkaniem poświęconym twórczemu wykorzystaniu metalu. Z dziećmi z Plastusiowego Osiedla spotkał się niekwestionowany specjalista w tej dziedzinie, nowotomyski artysta Edward Kupiec. Mali odkrywcy z uwagą i zainteresowaniem oglądali rzeźby wykonane ze starych gwoździ i metalowych elementów, które artysta pozyskał przy okazji remontów starych domów, pałaców i kościołów. Dzieci przekonały się także, że wizerunki niektórych wyrzeźbionych postaci można odnaleźć w książkach. Po dokładnym przyjrzeniu się metalowym cudom, przedszkolaki uruchomiły własne umiejętności w niecodziennym wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Używając swojej wyobraźni i umiejętności manualnych odkryły jak wiele postaci może przyjąć zwykły drut i że dzięki twórczej inwencji każdy przedmiot użytkowy może stać się małym dziełem sztuki. Na zakończenie spotkania artysta podarował wszystkim klubowiczom bajkowe „Przydróżki” wykonane m. in. z łupinek orzechów i kolorowych kwiatów. Zadowolone przedszkolaki zapewniały, że już niebawem z chęcią ponownie odwiedzą bibliotekę, by dowiedzieć się co tam jeszcze w świecie piszczy…

 

To drugi wykład z cyklu Ludzie, języki, literatura, który odbył się w naszej bibliotece w środę 16 lutego. Tym razem kolejny wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu – Maciej Laskowski, zaproponował pełną kontrowersji dyskusję na temat naszej wizji Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców.
Młodzież nowotomyskich szkół ponadgimnazjalnych miała okazję zburzyć niektóre dość głęboko w świadomości polskiej zakorzenione stereotypy na temat mieszkańców tego kraju. Niekonwencjonalny sposób prowadzenia dyskusji, zachęcenie młodych ludzi do śmiałego wyrażania własnych opinii oraz ich konfrontacji ze zdaniem prowadzącego to dobry sposób na interaktywne, spotkanie, które nie miało nic wspólnego z tradycyjnym, często nudnym dla młodzieży przekazem.
Ludzie, języki, literatura to projekt, który idealnie wpisuje się w ideę współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Ma na celu poszerzenie oferty skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, tym samym wzbogacenie wiedzy z dziedziny językoznawstwa, literatury obcej, realioznawstwa i psychologii, a także uświadomienie młodzieży konieczności nauki języków obcych, jako niezbędnego narzędzia komunikacji we współczesnym świecie. W projekcie udział biorą uczniowie nowotomyskich szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Nasza biblioteka, która jest uczestnikiem I rundy PRB, otrzymała dofinansowanie z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” na projekt: Akademia nad Szarką – Studium Edukacji Regionalnej dla Gimnazjalistów.
Celem projektu jest kształtowanie w młodych ludziach poczucia regionalnej tożsamości, zachęcanie do odkrywania i przypominania historii, kultury i dziedzictwa poprzednich pokoleń, ochrona wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz odnajdywania nieznanych dokumentów życia społecznego oraz ich upowszechnianie. Ważnym celem jest sprawienie, aby gimnazjaliści uczestniczący w projekcie poczuli się naprawdę u siebie, aby bogatsi w wiedzę o historii, tradycji, dniu dzisiejszym Nowego Tomyśla i perspektywach rozwoju miasta, o walorach przyrodniczych, turystycznych i rekreacyjnych miasta i i jego okolicy, o niepospolitych mieszkańcach, jeszcze lepiej się tu zadomowili i zakorzenili. Studium Edukacji regionalnej stworzone z myślą o młodzieży gimnazjalnej, obejmuje: wykłady dotyczące tradycji i historii, dnia dzisiejszego i perspektyw rozwoju miasta i gminy, (cykl: Nowotomyskie a…b…c…), spotkania z niepospolitymi – także byłymi – mieszkańcami Nowego Tomyśla i okolic (cykl: Nowotomyślanie znani i mniej znani), warsztaty pomagające udokumentować zdobytą wiedzę na temat regionu (cykl: Portret mojego miasta) oraz wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe pozwalające poznać walory turystyczno-rekreacyjne miasta, gminy i powiatu (cykl:Cudze chwalicie, swego nie znacie).
Spotkania w Akademii pozwolą wyposażyć jej uczestników w niezbędną wiedzę o naszej Małej Ojczyźnie – od jej historii poczynając, na przyszłości kończąc. Pozwoli także wyzwolić w młodych ludziach postawę baczniejszego obserwowania otaczającej rzeczywistości, potrzebę stałego wzbogacania wiedzy o swoim mieście i regionie, czyli wolę utożsamiania się ze swoim środowiskiem. Oprócz sprzyjania kształtowaniu poczucia tożsamości regionalnej pozwoli także odkrywać i promować różnorodne talenty – literackie, plastyczne, dziennikarskie i inne młodzieży. Realizacja projektu przyniesie również korzyści dla społeczności lokalnej. Dzięki niemu wykorzystany zostanie intelektualny potencjał tkwiący w środowisku lokalnym poprzez zaangażowanie przedstawicieli lokalnego środowiska w realizację celów edukacyjno-wychowawczych Akademii.
Głównymi partnerami projektu są: Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu i Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. Opiekunami młodzieży z ramienia szkoły są: Dorota Wiśniewska, Renata Andrzejczak i Andrzej Rucioch, a kierownikiem projektu jest Lucyna Kończal-Gnap – dyrektor MiPBP.
17 lutego wykład inauguracyjny dla 73. młodych gimnazjalistów, uczestników Akademii wygłosił burmistrz Nowego Tomyśla – Henryk Helwing. Jego tytuł brzmiał: WIKLI-Nowy Tomyśl. Dziedzictwo regionu naszą szansą. Na koniec gimnazjaliści otrzymali karty uczestnika i identyfikatory.

Skandynawia, słoneczna Hiszpania, Grecja, Włochy, kwitnąca wiśnią Japonia, tajemnicze kraje arabskie – to miejsca, w które dzięki pełnym magii i przygód baśniom przenieśli się uczestnicy zajęć organizowanych podczas ferii w naszej bibliotece.
Każdy dzień poświęcony był innej części świata i rozpoczynał się od wspólnego czytania pochodzących stamtąd baśni. Ich treść pozwalała wprowadzić dzieci w klimat danego miejsca i stawała się punktem wyjścia dla dalszych zajęć. Efektem codziennych zmagań plastycznych były m. in. hełmy wikingów, bogato zdobione greckie wazy, przestrzenne drzewko pomarańczowe, kolorowa biżuteria z makaronu.
W trakcie wtorkowego spotkania do zabawy przyłączyły się maluchy uczęszczające na biblioteczne zajęcia Czytanie na śniadanie. Pomogły w wykonaniu papierowych kukiełek przedstawiających bohaterów z wszystkim doskonale znanej włoskiej bajki Pinokio. Następnie barwne postacie zostały wykorzystane w kukiełkowej inscenizacji, w której dzieci aktywnie wzięły udział.
Codziennym zajęciom towarzyszyły liczne zabawy, konkurencje, a wspólne czytanie baśni urozmaicały rozmowy na temat poruszanych w nich problemów. W ten sposób uczestnicy bibliotecznych ferii w ciągu zaledwie jednego tygodnia dzięki barwnym opowieściom, swojemu zaangażowaniu, wyobraźni i chęci do dobrej zabawy „odwiedzili” najodleglejsze zakątki świata.

Skandynawia, słoneczna Hiszpania, Grecja, Włochy, kwitnąca wiśnią Japonia, tajemnicze kraje arabskie – to miejsca, w które dzięki pełnym magii i przygód baśniom przenieśli się uczestnicy zajęć organizowanych podczas ferii w naszej bibliotece.
Każdy dzień poświęcony był innej części świata i rozpoczynał się od wspólnego czytania pochodzących stamtąd baśni. Ich treść pozwalała wprowadzić dzieci w klimat danego miejsca i stawała się punktem wyjścia dla dalszych zajęć. Efektem codziennych zmagań plastycznych były m. in. hełmy wikingów, bogato zdobione greckie wazy, przestrzenne drzewko pomarańczowe, kolorowa biżuteria z makaronu.
W trakcie wtorkowego spotkania do zabawy przyłączyły się maluchy uczęszczające na biblioteczne zajęcia Czytanie na śniadanie. Pomogły w wykonaniu papierowych kukiełek przedstawiających bohaterów z wszystkim doskonale znanej włoskiej bajki Pinokio. Następnie barwne postacie zostały wykorzystane w kukiełkowej inscenizacji, w której dzieci aktywnie wzięły udział.
Codziennym zajęciom towarzyszyły liczne zabawy, konkurencje, a wspólne czytanie baśni urozmaicały rozmowy na temat poruszanych w nich problemów. W ten sposób uczestnicy bibliotecznych ferii w ciągu zaledwie jednego tygodnia dzięki barwnym opowieściom, swojemu zaangażowaniu, wyobraźni i chęci do dobrej zabawy „odwiedzili” najodleglejsze zakątki świata.

We wtorkowy wieczór, 8 lutego goście przybyli do sali wystawowej naszej biblioteki stali się świadkami ożywienia tak chłodnego – wydawałoby się – materiału, jakim jest metal. W rękach Edwarda Kupca – nowotomyskiego artysty, części metalu przybierają niesamowite formy, często misterne i z pewnością bardzo wymowne. To wielki dar umieć wyrazić za pomocą tak nietypowego materiału zarówno radość, jak i cierpienie, zmysłowość czy też słodką pokusę.Zwiedzający zadumali się nad cierpiącym Chrystusem, chłonęli gibkość kobiecego ciała i podziwiali precyzję wykonania radosnych, metalowych figurek. Artysta materiał do tych fantastycznych prac, czyli stare gwoździe i metalowe elementy, pozyskuje przy remontach starych domów, pałaców i kościołach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Artysta zadedykował wernisaż kobietom swego życia: żonie Halinie i córce Sylwii, a nastrój wypełniły bluesowe oraz poetyckie utwory w wykonaniu Tomasza Kaspra i Piotra Mańki.Edward Kupiec urodził się w 1953 roku w Borui Nowej. Od 1981 roku mieszka z rodziną w Nowym Tomyślu, a od ponad 40 lat wykonuje zawód stolarza, którego nauczył się w „starej szkole” mistrza – Stefana Kromy. Oprócz projektowania i wykonywania mebli i dekoracji wnętrz oraz renowacji mebli zabytkowych pasjonuje się wszelkiego rodzaju rękodziełem. Pracuje używając wielu technik artystycznych – rzeźby w drewnie, plecionkarstwa i metaloplastyki.
Edward Kupiec jest uczestnikiem Międzynarodowych Plenerów Malarskich „Piękno Ziemi Powiatu Nowotomyskiego” i „Nocy Twórczości” w Szkole Podstawowej nr 1. Okazjonalnie prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Nowego Tomyśla. Od 1998 roku prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej. Prace wykonane wspólnie z dziećmi prezentowane były w ramach wystaw w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu (m.in. „Dzieci dzieciom” 1999 r., „Wiosenny Świąteczny Czas” 2000 r.)
Za pracę z młodzieżą otrzymał wyróżnienie australijskiej Fundacji „Polcul” im. Jerzego Bonieckiego, wspierającej kulturę polską.
Wystawy:
2004 rok – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu – „Wieczór Anielski” – dochód ze sprzedaży Aniołów Edwarda Kupca i innych twórców został przeznaczony na rzecz Domu Dziecka w Gościeszynie.
2006 rok – prezentacja prac podczas Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego w Stodole Olenderskiej w ramach promocji produktów regionalnych.
2007 rok – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu – wystawa indywidualna Rzeźby”
2008 rok – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu – „Anioły na starej desce” – wystawa indywidualna malowanych na deskach aniołów i pasyjek łączących w sobie elementy sztuki ludowej i pisania ikon
2009 rok – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu – wystawa indywidualna „Rzeźby”, na którą składały się figury ludzkich postaci i tańczących par w różnych pozach, wykonane z jednego kawałka drewna.
2011 rok – „Drugie życie metalu” – bieżąca wystawa prezentuje nową technikę i materiał.

O tym, jak ważne jest spełnianie własnych marzeń, jak fajne może być czytanie książek i spotkania z autorami przekonali się trzecioklasiści nowotomyskich szkół podstawowych, którzy w styczniowy poranek przybyli do naszej biblioteki. Gościem Oddziału dla Dzieci była Krystyna Śmigielska – autorka książek dla małych, średnich, ale także tych już całkiem dużych czytelników.
Jako nauczycielka, bibliotekarka, animator kultury całe swoje dorosłe życie przepracowała z dziećmi i młodzieżą. Podczas spotkania z trzecioklasistami udowodniła, że swoje zawodowe doświadczenie potrafi świetnie wykorzystać w kontaktach z młodymi czytelnikami. Pisarce bardzo szybko udało się nawiązać z dziećmi ożywiony dialog. Przekonywała jak ważne jest konsekwentne dążenie do realizacji swoich marzeń, nawet tych, które początkowo wydają się całkowicie nierealne. Uczniowie chętnie opowiadali, o czym marzą, po czym za sprawą autorki przekonali się, jak niewiele potrzeba, by móc zacząć swoje pragnienia spełniać. Dzieci, które zdradziły, że chciałyby zostać: piosenkarzem, aktorem, malarzem, chwilę później, ośmielone przez pisarkę miały już za sobą pierwsze publiczne występy przed swoimi rówieśnikami.
Uczniowie mieli również okazję osobiście poznać Teklę – porcelanową lalkę, którą Pani Krystyna uczyniła główną bohaterką swoich dwóch książek. Autorka przywiozła ją bowiem ze sobą na spotkanie, a towarzyszył jej Kwako – pluszowy kaczor, którego losy także planuje wkrótce opisać. Przybliżyła również treść pozostałych swoich książek: Węszący Renifer, czyli tydzień z ciocią Julią oraz Skarb z leśnego grobowca. Opowieści o przygodach trzynastoletniego Mikołaja, który spędza niezapomniany tydzień w towarzystwie swojej nietuzinkowej ciotki Julii oraz perypetie czterech chłopców odkrywających tajemnice starego grobowca, niewątpliwie rozbudziły wyobraźnię i ciekawość młodych czytelników. Świadczyć o tym mogła długa kolejka, jaka ustawiła się po zakup wspomnianych podczas spotkania książek i jeszcze dłuższa po autograf pisarki.

27 stycznia w sali wystawowo-widowiskowej naszej biblioteki odbył się pierwszy koncert uczniów Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyślu. Przed licznie zgromadzoną publicznością swoimi muzycznymi talentami dzielili się uczniowie ogniska. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa najmłodsza w instrumentacjach piosenek oraz w tańcu. Następnie na scenie pojawili się liczni uczniowie klasy gitary i fortepianu. Koncert był podsumowaniem pierwszego semestru nauki i zarazem bardzo miłą niespodzianką dla rodziców i zaproszonych gości. Na zajęcia do ogniska, działającego od października 2010r. uczęszcza już 60 osób: nie tylko z Nowego Tomyśla i okolic, ale również z Lwówka, Kąkolewa, Brodów i Buku. Nauczyciele i uczniowie ogniska zapraszają na wspólne koncerty i zachęcają do wspólnego muzykowania.

Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które jak zwykle miało miejsce w przytulnej czytelni naszej biblioteki było spotkaniem z Kobietą zaklętą w kamień autorstwa Marty Fox.
Ta przejmująca historia kobiety “po przejściach”, która dowiaduje się, że jest chora na sklerodermię, boryka się z problemami rodzinnymi i osobistymi, stała się próbą oceny życia bohaterki. Uwikłana w absurdalne związki, m.in. z biseksualistą, dopiero w momencie swej nieuleczalnej choroby zyskuje sympatię czytelników, wówczas odkrywa swoje uczucia, współczuje i myśli o innych. Spotkanie było też okazją, aby przy kieliszku wina podsumować miniony rok i życzyć nowotomyskiemu DKK wielu owocnych lat życia.