Dokąd zmierza Karawana…? Aby się tego dowiedzieć, tłumy miłośników muzyki, w ciepły, wrześniowy wieczór szczelnie wypełniły salę widowiskową NOK-u. W ramach cyklicznie organizowanych przez naszą bibliotekę Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych, po raz kolejny wystąpili dobrze już znani nowotomyskiej publiczności muzycy: Rafał Putz – śpiew i gitara akustyczna, perkusista Szymon Kapi Kandulski, gitarzyści: Sebastian Ebol Koberling, Dominik Tuchołka oraz występujący gościnnie Łukasz Michałowski.

Podczas czerwcowego, bibliotecznego koncertu Karawany Eskimosów, zatytułowanego Próba Generalna, publiczność po raz pierwszy miała okazję wysłuchać autorskich utworów zespołu. Także i tym razem, muzycy zaprezentowali wyłącznie własną twórczość. Poza znanymi już części widowni tytułami, takimi jak: Przestroga Judasza, Nadpomarańcz czy Spokojnie na wojnie, można było usłyszeć nowe interesujące kawałki: Sumienia Blues, Serce Tatr, Nie budź mnie bo latam i Jaszczurka – bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzoną publiczność. Refleksyjne teksty autorstwa Rafała Putza w żywiołowej rockowej aranżacji stały się już znakiem rozpoznawczym zespołu. Członkowie Karawany wypracowali swój oryginalny muzyczny styl i pokazali że nie zamierzają rezygnować z wysokiego poziomu swoich kompozycji. Entuzjastyczne reakcje zgromadzonej publiczności, która z każdym kolejnym koncertem staje się coraz liczniejsza, wskazują, że to, co muzycy prezentują na scenie, spotyka się z uznaniem wielu miłośników muzyki.

Koncert zakończyły długie oklaski, nie obyło się bez bisów oraz wspólnego pozowania do pamiątkowych zdjęć. Mimo, iż nikt nie może mieć pewności, dokąd zmierza karawana, pewne jest to, że we właściwym kierunku…

Nasza biblioteka od ubiegłego roku jest uczestnikiem I rundy Programu Rozwoju Bibliotek, prowadzonego przez powołaną do jego prowadzenia Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dysponującą funduszami amerykańskiego koncernu Microsoft Billa i Melindy Gatesów. Wraz z naszą książnicą – jako biblioteką wiodącą biorą w nim udział także biblioteki publiczne z Kuślina, Miedzichowa i Opalenicy – jako biblioteki partnerskie.
Dzięki udziałowi w Programie do wszystkich biorących w nim udział bibliotek trafił już wysokiej klasy sprzęt informatyczny i teleinformatyczny, który pozwolił na komputeryzację wszystkich filii bibliotecznych na wsiach i zapewnił mieszkańcom wsi bezpłatny dostęp do Internetu (sfinansowany przez Fundację Orange w ramach, wspierającego Program Rozwoju Bibliotek , programu Akademia Orange dla Bibliotek).
Bibliotekarze biorą też udział w cyklu szkoleń przygotowujących ich do pełnienia nowych ról w społeczeństwie. Zainspirowane udziałem w programie nowotomyskie bibliotekarki chcą uczynić swoją bibliotekę ośrodkiem lokalnej aktywności, miejscem przyciągającym – mieszkańców miasta, gminy i powiatu – ciekawymi inicjatywami, działając wspólnie z innymi – liderami, organizacjami, instytucjami – na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnej. We wtorek, 21 września, zaprosiły już współpracujących z biblioteką partnerów i osoby deklarujące chęć współpracy z biblioteką na spotkanie inaugurujące Gminną Koalicję na Rzecz Rozwoju Bibliotek. Zaproszenie do udziału w pierwszym koalicyjnym spotkaniu przyjęli m. in. samorządowcy, dyrektorzy nowotomyskich instytucji, szefowie działających w mieście stowarzyszeń, miejscowi artyści, nauczyciele, regionaliści, a nawet przedstawiciele służb mundurowych. Lucyna Kończal-Gnap – dyrektor naszej biblioteki przybliżyła działalność edukacyjno-kulturalną biblioteki, jej uwarunkowania oraz plany i zamierzenia nowotomyskiej biblioteki, Maria Giemza-Żurawska – reprezentująca Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu mówiła o istocie Programu Rozwoju Bibliotek, a Barbara Żakowicz ze Stargardu Szczecińskiego – animator Programu Rozwoju Bibliotek, reprezentująca na co dzień Akademię Rozwoju Filantropii, podała przykłady dobrych praktyk w zawiązywaniu lokalnych partnerstw. Po części merytorycznej spotkania nadszedł czas na niespodzianki: słodką i muzyczną. Racząc się słodkościami goście czytali złote myśli o przyjaźni i współpracy, a do wspólnego śpiewu zaprosiła wszystkich dobrze znana bywalcom nowotomyskiej książnicy Aleksandra Walczak.
Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji o współpracy, pod którą swój podpis złożyło 57 partnerów biblioteki. Spotkanie zakończyło podpisanie deklaracji o współpracy:
Renata Andrzejczak – nauczycielka historii w nowotomyskim gimnazjum; współrealizująca z ramienia szkoły biblioteczny projekt: Akademia nad Szarką. Studium edukacji regionalnej dla gimnazjalistów
Aleksandra Antoniewicz-Kaszczyńska – absolwentka ASP, nauczycielka plastyki w nowotomyskim gimnazjum, autorka wielu prac plastycznych w różnych technikach; organizatorka wielu wystaw i warsztatów plastycznych, współtwórczyni wielu projektów z zakresu edukacji artystycznej realizowanych także we współpracy z Oddziałem dla Dzieci biblioteki
Eliza Bąblińska-Masztalerz – współwłaścicielka oficyny wydawniczej, w której od lat drukowane jest pismo biblioteczne Suplement
Danuta Beyga – bibliotekarz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych; stały uczestnik bibliotecznych wydarzeń kulturalnych
Renata Bogusz – właścicielka firmy fotograficznej FOTO Studio Bogusz, uczestnik bibliotecznych wydarzeń kulturalnych, zapewniający jej obsługę fotograficzną, pomysłodawczyni planowanych w bibliotece wystaw fotografii
Mariusz Brych – radny miejski, członek Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznych im. Stanisława Pięty o zainteresowaniach historyczno-regionalnych, zaangażowany szczególnie w działalność filii bibliotecznej w Bukowcu
Mirosława Chmielewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej, zaangażowana w działalność filii bibliotecznej w tej wsi
Maciej Czyżewski – student, instruktor nordic walking Sławomir Dominczak – malarz, muzyk, autor projektów teatralnych, współzałożyciel Nowotomyskiego Klubu Płetwonurków Latimeria, autor prezentowanych w bibliotece prac plastycznych
Łukasz Frański – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, koordynujący doskonale układającą się współpracę biblioteki ze szkołą, współorganizator odbywających się w bibliotece wydarzeń
Adam Frąckowiak – radny miejski, współwłaściciel firmy Folios, życzliwie wspierający bibliotekę, uczestnik bibliotecznych wydarzeń kulturalnych
Marzena Ginter – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, współpracująca z biblioteką m. in. w zakresie popularyzacji wiedzy o regionie (wystawy, prelekcje, publikacje)
Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyśla, tworzący przyjazny klimat wokół biblioteki, życzliwie wspierający działalność biblioteki, uczestnik wszystkich niemal bibliotecznych wydarzeń, często aktywnie włączający się w ich organizację, popularyzator prowadzonych przez bibliotekę akcji m. in. stały uczestnik akcji promującej czytelnictwo Cała Polska czyta dzieciom; członek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
Genowefa Hreczyńska – dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury; członek Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego; przyjaciel biblioteki; służy bibliotece wsparciem technicznym przy organizacji imprez kulturalnych; współorganizator wielu kulturalnych przedsięwzięć
Henryk Gołek – prezes Koła Wielkopolskiego Związku Solidarność Polskich Kombatantów; inicjator wydawnictw regionalnych współpracujący z biblioteką
Barbara Jandy – radna miejska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej, członek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, czytelniczka w wieloletnim stażem, życzliwie odnosząca się do inicjatyw biblioteki, tworząca przyjazny wokół niej klimat
Zdzisława Kaczmarek – poetka, członek Związku Literatów Polskich – sekretarz Zarządu Oddziału w Poznaniu; autorka zbiorów wierszy wydanych m. in. nakładem bibliotecznej oficyny; współpracująca z biblioteką przy szeregu projektów popularyzujących czytelnictwo; juror konkursów literackich organizowanych przez bibliotekę
Barbara Kędzia – działaczka harcerska, członek Zarządu Rady Przyjaciół Harcerstwa i Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, komisarz zorganizowanej w bibliotece wystawy; wierna czytelniczka, uczestniczka bibliotecznych klubowych spotkań i innych wydarzeń kulturalnych
Jan Klimko – nauczyciel historii nowotomyskiego Gimnazjum, radny miejski, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej NMP Nieustaj. Pomocy, wspierający biblioteczne inicjatywy
Marzena Kortus – zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim; osoba odpowiedzialna za współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi; partner biblioteki z ramienia Urzędu Miejskiego w Programie Rozwoju Bibliotek
Krystyna Kozłowska – plastyk ściśle współpracujący z Oddziałem dla Dzieci, prowadzący warsztaty plastyczne dla dzieci, autorka prezentowanych w bibliotecznej galerii prac
Edward Kupiec – artysta – amator, rzeźbiarz, współorganizator kilku wystaw odbywających się w bibliotecznej galerii oraz odbywających się w bibliotece akcji charytatywnych
Dorota Majszak – członkini Zarządu – mającego w bibliotece swą siedzibę – Nowotomyskiego Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii, partner biblioteki w przeprowadzeniu planowanych akcji dotyczących problematyki prozdrowotnej
Grażyna Matuszak – plastyk, pasjonatka historii, regionalistka z zamiłowania, współinicjatorka upamiętnienia powstańców wielkopolskich poprzez umieszczenie na cmentarzach w Bukowcu, Nowym Tomyślu i Wytomyślu tablic informacyjnych z ich nazwiskami, a na ich grobach powstańczych krzyży; ściśle współpracująca z filią biblioteczną w Bukowcu, twórczyni istniejącej w niej stałej ekspozycji Bukowiec na starej fotografii
Przemysław Mierzejewski – regionalista współpracujący z biblioteką; badacz regionalnej przeszłości; inicjator akcji uporządkowania i oznakowania cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Nowy Tomyśl, twórca witryny internetowej www.oledrynowotomyskie.e7.pl; autor szeregu publikacji dotyczących historii miasta i powiatu m. in. na łamach tygodnika Nasz Dzień po Dniu i kwartalnika Przegląd Nowotomyski
Sławomir Mikułko – nadkomisarz, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji, partner biblioteki w przeprowadzeniu planowanej akcji pn. Bezpieczny internauta
Marek Nyćkowiak – kierownik Wydziału Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu; współpracownik biblioteki z ramienia Starostwa, współtwórca realizowanych przez bibliotekę projektów wydawniczych
Aleksander Dominik Ochla – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, koordynujący doskonale układającą się współpracę biblioteki ze szkołą, współorganizator odbywających się w bibliotece wydarzeń
Anna Palicka – kierownik Domu Dziennego Pobytu
Paweł Pawlicki – emerytowany nauczyciel; hobbysta – kolekcjoner; filumenista; członek Polskiego Związku Filatelistów; członek Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego; partner biblioteki z ramienia NTK w Programie Rozwoju Bibliotek
Adam Polański – nauczyciel wf w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu, z zamiłowania fotografik, organizator wystaw fotografii prezentowanych w bibliotecznej galerii
Ryszard Pozdrowicz – malarz i grafik, przyjaciel biblioteki, prezentujący w bibliotece własne prace plastyczne, także organizator wystaw innych artystów
Joanna Prążyńska – emerytowana nauczycielka, członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, animatorka wielu wydarzeń z udziałem seniorów, inicjatorka powstania zespołu śpiewaczego Wiklinki , przez szereg lat prowadziła mający swą siedzibę w bibliotece Klub Seniora
Ryszard Ratajczak – pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego, kierujący pracą nowo powstałego Gminnego Ośrodka Informacji
Małgorzata Ruta – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytomyślu, zaangażowana w działalność filii bibliotecznej w tej wsi, współorganizatorka wydarzeń kulturalnych i czytelniczych
Wojciech Ruta – zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla, konsekwentnie wspomagający i wspierający działalność biblioteki, tworzący przyjazny klimat wokół biblioteki, wspomagający bibliotekę m. in. w realizacji programu edukacji regionalnej
Aleksandra Rutecka – aktywna czytelniczka od lat związana z biblioteką, stała uczestniczka bibliotecznych spotkań klubowych (członek Dyskusyjnego Klubu Książki i Klubu Miłośników Podróży) i innych wydarzeń kulturalnych, przyjaciel biblioteki tworzący przyjazny wokół niej klimat, członek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
Stanisław Rybarczyk – radny miejski, tworzący przyjazny klimat wokół biblioteki i wspierający jej inicjatywy, stały uczestnik bibliotecznych spotkań klubowych i innych wydarzeń kulturalnych
Robert Salwowski – członek Zarządu i szef marketingu Ludowego Klubu Sportowego Budowlani; pomysłodawca organizowanych wspólnie z biblioteką akcji promujących rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży Ćwicz ciało, ćwicz umysł
Magdalena Skiba – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku
Anna Sinica – członek Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, aktywna czytelniczka, stała uczestniczka bibliotecznych spotkań klubowych (członek Dyskusyjnego Klubu Książki i Klubu Miłośników Podróży) i innych wydarzeń kulturalnych
Danuta Sobieraj – sołtys wsi Wytomyśl, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wytomyślu; członkini zespołu śpiewaczego Wytomyślanie; zainteresowana poznawaniem i dokumentowaniem historii swojej wsi; zaangażowana w życie filii bibliotecznej w Wytomyślu, współorganizatorka odbywających się w niej wydarzeń
Roman Stachecki -współwłaściciel tygodnika lokalnego Nasz Dzień po Dniu, promującego na swoich łamach bibliotekę, jej działalność i osiągnięcia; stały współpracownik biblioteki, m. in. przygotowujący skład komputerowy bibliotecznego pisma Suplement
Henryk Stasiński – emerytowany nauczyciel, b. prezes nowotomyskiego oddziału ZNP; współpracownik bibliotecznego Ośrodka Wiedzy o Regionie
Piotr Szwiec – doktor habilitowany, adiunkt na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; samodzielny projektant i członek zespołów projektowych; twórca licznych projektów architektonicznych, prowadzi badania naukowe dotyczące architektury regionalnej i jej związków z krajobrazem; dzielący się swą wiedzą i wynikami swych badań m. in. w przygotowywanych przez bibliotekę publikacjach, podczas prelekcji i poprzez organizowane w bibliotece wystawy
Ewelina Szofer-Pajchrowska – naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego, współpracownik biblioteki z ramienia Urzędu Miejskiego
Aleksandra Tabaczyńska – dziennikarka prasy katolickiej, stała czytelniczka, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki, uczestniczka bibliotecznych spotkań i wydarzeń kulturalnych, współorganizatorka prezentowanej w bibliotece wystawy fotografii
Małgorzata Uramowska – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu; uczestniczka bibliotecznych wydarzeń kulturalnych, współorganizatorka prezentowanej w bibliotece wystawy fotografii
Aleksandra Walczak – muzyk, nauczycielka w klasie fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nowym Tomyślu; przyjaciel biblioteki, przygotowująca oprawę muzyczną bibliotecznych imprez z udziałem uczniów, a także prezentująca własne programy autorskie m. in. podczas Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych
Andrzej Wałęsa – dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego; działacz społeczno-kulturalny (m. in. Prosinfoniki); członek Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego; współorganizator szeregu przedsięwzięć z zakresu edukacji artystycznej i regionalnej młodzieży, aktywny uczestnik wielu bibliotecznych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych
Stanisława Waszkowiak – przyjaciel biblioteki, nowotomyska podróżniczka i fotografik; uczestniczka wielu wypraw trekkingowych; autorka prezentowanych w bibliotece wystaw fotografii podróżniczych i prelekcji ilustrowanych przeźroczami; osoba prowadząca warsztaty fotograficzne dla młodzieży; stały współpracownik biblioteki
Iwona Węgrzak-Szczepaniak – nauczycielka j. polskiego i nauczyciel – bibliotekarz w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu; stale współpracująca z biblioteką w organizowaniu zajęć kulturalno – edukacyjnych dla młodzieży
Dorota Wiśniewska – nauczycielka j. polskiego w nowotomyskim gimnazjum; współrealizująca z ramienia szkoły biblioteczny projekt: Akademia nad Szarką. Studium edukacji regionalnej dla gimnazjalistów
Tomasz Wlekły – prezes, mającego swą siedzibę w bibliotece, Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego; inicjator i organizator wspólnych przedsięwzięć wydawniczych, artystycznych i regionopoznawczych
Bogumił Wojcieszak – nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych, regionalista; autor ponad 200 publikacji z zakresu historii i historii regionu, wydawanych także w bibliotecznej oficynie; redaktor prowadzący Przeglądu Nowotomyskiego; prelegent sesji naukowych i popularnonaukowych; stały współpracownik bibliotecznej oficyny , wspomagający bibliotekę także w zakresie edukacji regionalnej młodzieży
Ewa Wojtanowska – działaczka harcerska, członek Komendy Hufca ZHP i sekretarz Rady Przyjaciół Harcerstwa; członek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
Edmund Żurek – emerytowany nauczyciel geografii; regionalista, ekolog; prezes stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego; stały współpracownik bibliotecznego Ośrodka Wiedzy o Regionie.

Drobna, delikatna, o dużej wrażliwości i niezwykle giętkim ciele Klaudia Furtak z Zielonej Góry swoją przygodę z tańcem rozpoczęła jako dziecko od zajęć baletu i gimnastyki artystycznej. Dzisiaj z powodzeniem wyraża się w różnych stylach tanecznych, uświetniając wiele – nie tylko zielonogórskich – eventów.
We wtorkowy wieczór, 28 września nasi biblioteczni goście, w ramach Spotkań niebanalnych, mieli przyjemność odbyć z nią taneczną podróż w przeróżne, ciekawe miejsca świata. Podróż rozpoczęła się od Ameryki Południowej, gdzie zarówno w klubach, jak i na ulicach króluje salsa. W ten szczególny wieczór, również i u nas czuć było te gorące, południowe klimaty. Salsa to słowo oznaczające w języku hiszpańskim sos lub smak, sugerujący pikantne i aromatyczne doznania. Nie zabrakło ich tego dnia w naszej bibliotece 😉 Mniej pikantnych, za to bardzo radosnych doznań dostarczył natomiast taniec prosto z Jamajki (i nie jest to barwne reggae) – o nazwie dance hall. Radość, z jaką zatańczyła Klaudia emanowała na wszystkich gości. Równie pozytywne wibracje towarzyszyły pochodzącemu z Europy tańcowi współczesnemu, który w wykonaniu Klaudii został wzbogacony o elementy akrobatyki. Dowolność tego tańca w kreowaniu ruchu pozwoliła Klaudii wyzwolić emocje i wyrazić swoją osobowość, a kolejne akrobatyczne ewolucje nagradzane były ciepłymi brawami. Z tego wolnego świata Klaudia porwała publiczność do nowojorskiej dzielnicy Bronx, gdzie narodził się najbliższy jej sercu taniec, będący jednocześnie gatunkiem muzycznym i ruchem kulturowym – hip hop. Na koniec zaprosiła do dzikiej Afryki i z wielką swobodą zatańczyła energiczny afro dance. W tańcu tym pokazała niezwykłą afirmację świata. Wyzwoliło to kobiecej części publiczności spontaniczność i odprężenie, czego owocem było przyłączenie się do wspólnego tańca, zadedykowanego na bis.

Starannie wymazywana przez lata z narodowej pamięci Polaków – dokonana przez sowiecki reżim – zbrodnia katyńska, której ofiarami padło ponad 14 tys. Polskich oficerów – jeńców wojennych i blisko 7,5 tys. cywilnych więźniów ma wreszcie – po latach przemilczeń i zacierania prawdy – trwałe miejsce w naszej zbiorowej świadomości.
Nowotomyski program obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej obejmował wydarzenia o różnych charakterze: uroczystości kościelne, odsłanianie pomników i tablic pamiątkowych, apele pamięci, prelekcje i wykłady, akcję o ogólnopolskim zasięgu Katyń – ocalić od zapomnienia – w efekcie której na nowotomyskiej ziemi posadzono wiele Dębów Pamięci, powstało też wydawnictwo, w którym prawda o tym, jak ta narodowa tragedia odcisnęła się na losach nowotomyślan, zostanie po wsze czasy utrwalona.
Promocja tego wydawnictwa – książki dra Zdzisława Kościańskiego Nowotomyska lista katyńska. Historia i pamięć skupiła w piątkowy wieczór 17 września w naszej bibliotece ponad 80. zaproszonych gości, w tym rodziny ofiar katyńskich, władze samorządowe powiatu nowotomyskiego oraz gmin, przedstawicieli duchowieństwa, służb mundurowych, dyrektorów szkół i bibliotek z terenu powiatu nowotomyskiego. Książka wydana nakładem bibliotecznej oficyny nie tylko dokumentuje znane i mniej znane fakty dotyczące zbrodni katyńskiej, związane z losami ofiar pochodzących z terenu powiatu nowotomyskiego, ale również przybliża działania podejmowane przez obecnych mieszkańców naszego powiatu, działania służące właśnie temu, by prawda o ofiarach tej zbrodni nie rozpłynęła się w morzu niepamięci.
Projekt wydania książki był inicjatywą samego autora oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Natomiast głównym wnioskodawcą projektu oraz wydawcą publikacji stała się nasza biblioteka. Książka dra Kościańskiego -kolejna w jego bogatym dorobku wydawniczym – ukazać się mogła dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz samorządów wszystkich gmin powiatu nowotomyskiego. Niezawodnym partnerem okazało się – mające ogromne doświadczenie w przygotowywaniu publikacji regionalnych – opalenickie wydawnictwo OPALGRAF; a współprowadzący je dr Bogumił Wojcieszak jest także współredaktorem i autorem opracowania graficznego tego wydawnictwa. Zakończeniu części oficjalnej towarzyszyły dyskusje o książce oraz rozmowy z autorem. Wszyscy uczestnicy prezentacji mogli również otrzymać wpis do książki z dedykacją od autora.
Dopełnieniem całości był wspomnieniowy program złożony z przybranych w muzyczną szatę utworów poetyckich i fragmentów wspomnień – Elegia katyńska, zaprezentowany przez uczniów Gimnazjum im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy.

Kotka Brygidy Joanny Rudniańskiej – książka, na temat której toczyły się dyskusje podczas naszego wrześniowego spotkania w naszym Dyskusyjnym Klubie Książki, to kolejna „przerabiana” w klubie książka o holokauście, ale, jak spostrzegły klubowiczki, zdecydowanie bardziej wyciszona.
Wywołała ona sporo kontrowersji, z uwagi na sposób przedstawienia wojennej zawieruchy. Z jednej strony urzekł niesamowity klimat książki: sceny widziane z perspektywy dziecka, pewna bajeczność, opisy zapachów i uczuć, z drugiej jednak strony książka została odebrana jako antypolska, ze względu na obraz Polaków, którzy pomagają Żydom wyłącznie za pieniądze lub wcale. Po lekturze ma się wrażenie, jakby wojna toczyła się między Żydami a Niemcami, a Polacy żyli sobie poza działaniami wojennymi: mają dostęp do nauki, możliwość zakupów i zwiedzania getta. Sam temat książki skłonił również do pewnych refleksji osobistych i przywołał wspomnienia tamtych czasów.

W zeszłym roku w galerii naszej biblioteki gościły – cieszące się dużym zainteresowaniem – niezwykle wymowne fotografie Adama Polańskiego. Tym razem, we wtorkowy wieczór 7 września odbył się kolejny wernisaż jego prac, tym razem w części w tonacji czarno-białej.
5 minut to tytuł tej wystawy. – Czasami człowiek ma tylko ułamek, krótką chwilkę na zrobienie dobrego zdjęcia. – powiedział pan Adam. Rzeczywiście ma się wrażenie, że wiele z jego zdjęć powstało w kilka sekund. I właśnie one są najbardziej autentyczne…
Wśród wystawionych fotografii znalazły się ulotne – przyrodnicze (5 minut przed burzą, Red Island, Jedna nitka na wrzosowisku), nieprzeniknione – morskie (Nie płynie już nic, Portrety trzy, Morskie powroty) czy też dowcipne – sportowe (Sporty zimowe, Bezsilność tenisisty). Pan Adam przyznał jednak, że najbliższe jego sercu są zdjęcia powstałe z okazji 65. urodzin jego ojca. I właśnie zaprezentowana na wystawie tak bardzo osobista seria zatytułowana Pan Jan – Mój Ojciec zrobiła największe wrażenie na naszych bibliotecznych gościach. Zaciekawiły również zdjęcia nawiązujące do czasów PRL-u (Idą święta 13.12.1981, Dzisiaj Teleranka nie będzie i Siekierezada), a niezmiernie wzruszyły te, mówiące o cudzie powstania nowego życia (W mojej dłoni, Zaopiekuj się mną). Wiele osób szczególnie umiłowało sobie uliczne, niczym scenki rodzajowe fotografie Adama Polańskiego. Tym razem również nie zabrakło prac w tym klimacie ( Nazywam się życie, Wspomnienia).
Artysta udowodnił, że natchnienia nie trzeba szukać daleko. Obiektyw jego aparatu zatrzymał się na niedbałych nowotomyskich podwórkach (Bilet wstępu – dwa wina) i w okolicach stacji PKP (Świat wypadł mi z moich rąk). Zaś te najbardziej romantyczne fotografie powstały w niedalekiej Kuźnicy ((seria Come with me…).
W piękny świat fotografii idealnie wpisała się muzyczna dedykacja przyjaciół artysty: Tomasza Kaspra i Piotra Mańki, którzy zaproponowali znane przeboje we własnej, oryginalnej aranżacji. m.in. Luka i Stand by me.
Po odwiedzeniu świata obrazu artysty i wsłuchaniu się w słowno-instrumentalny przekaz muzyków, goście wernisażu mogli przyjrzeć się z bliska sprzętowi fotograficznemu pana Adama, a także zapoznać się z ciekawymi publikacjami na temat fotografii właśnie.

Ta niezwykle inspirująca, wielowątkowa wystawa będzie czynna do 27 września. Zachęcamy do jej zwiedzania.