W piątek, 29 sierpnia, w naszej bibliotece miało miejsce uroczyste podsumowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O WIKLINOWY LAUR”.
Wzięło w nim udział 14 autorów z całego kraju, którzy nadesłali łącznie 27 utworów lirycznych.
Przed trzema laty na pomysł zorganizowania konkursu wpadł Zdzich Połącarz – zaprzyjaźniony z biblioteką artysta, organizator wielu plenerów malarskich. Organizacją konkursu zajęły się Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne i Komitet Organizacyjny Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Głównym jego celem jest popularyzowanie wiedzy o ziemi nowotomyskiej i stałych elementach jej pejzażu, rozwijanie wrażliwości estetycznej i uwrażliwienie na piękno otaczającej nas natury, rozbudzanie wrażliwości artystycznej a także umożliwienie publicznej prezentacji własnej twórczości. Utwory konkursowe winny zawierać w swej treści motywy roślin typowych dla ziemi nowotomyskiej, tj. chmielu i wikliny, a warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstów nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.

Jury w składzie: Zdzisława Kaczmarek – przewodnicząca oraz Marian Ziomkowski i Renata Śmiertelna, postanowiło nie przyznawać nagrody głównej tj. WIKLINOWEGO LAURU.
W kategorii dorosłych przyznano dwie równorzędne II nagrody: Joannie Pucis (Godło: Nonsens) z Warszawy, wiersz ***najważniejsze w życiu – za poczucie humoru okraszone filozoficznym dystansem do świata i poetyckie wyczucie słowa oraz Edycie Wysockiej (Godło: Aga) z Miastka woj. pomorskie, wiersze „W siedlisku na uboczu” i „Może by raz jeszcze” – za głębię przeżycia i subtelność obrazowania. Jury przyznało również trzy równorzędne III nagrody: Małgorzacie Grelowskiej (Godło; Grem) z Jaworzna, wiersz „Ławeczka” – za dystans, poczucie humoru, sprawne pióro i sprawność wiersza; Dorocie Ryst (Godło: Aligator) z Warszawy, wiersz „Wiklinowe żniwa” – za realizm obserwacji i wrażliwość spojrzenia i Mirosławie Wawrzyniak z Grodziska Wlkp. (Godło: Rowerzystka), wiersze „Wiklinowe życie” i „Banalne porównanie” – za świadomość słowa i konsekwencję w jego użyciu. Jury przyznało też dwa wyróżnienia: Annie Wawrzyniak (Godło: Wiedźma) z Grodziska Wlkp. – za wiersze „Życzenie”, „O sobie” i „Cztery pory roku” oraz Małgorzacie Knop (Godło: Ninai) z Nowego Tomyśla – za zręczny pastisz pt. „Zaczarowana taksówka”. Ponadto jury postanowiło wyróżnić drukiem w prasie lokalnej – Tadeusza Charmuszko (Godło: Pasikonik) z Suwałk – za zestaw fraszek „W wiklinie”.

W kategorii młodzieży nagród i wyróżnień postanowiono nie przyznawać.

Oprócz nagród ufundowanych przez organizatorów, miłą niespodzianką były wiklinowe wyroby podarowane przez Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich w Nowym Tomyślu oraz materiały promocyjne z Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Uroki Nowego Tomyśla w postaci obrazów najbardziej reprezentacyjnych budynków i miejsc naszego miasta, pięknych pejzaży, przykładów typowego dla naszego regionu osadnictwa olęderskiego, a także misternych splotów wikliny podziwiać można w sali wystawowej naszej biblioteki do 20 września 2008 r.
Autorem prac jest Roman Czeski – artysta plastyk z Mosiny. Na prezentowaną kolekcję zatytułowaną „To jest Nowy Tomyśl” składa się blisko 50 obrazów utrwalających w technice suchego pastelu Nowy Tomyśl dzisiejszy z domieszką przeszłości.
Otwarcie wystawy miało miejsce w czwartek, 28 sierpnia. Wystawie obrazów towarzyszyła ekspozycja wierszy o Nowym Tomyślu autorstwa Henryka Błaża, Heleny Gordziej, Zdzisławy Kaczmarek, Ryszarda Daneckiego, Andrzeja Bobkiewicza i Marii Magdaleny Pocgaj. Oprawę muzyczną zapewnił, grający na gitarze Sebastian Koberling, a szczególną niespodzianką była składanka piosenek o naszym mieście, zaprezentowana a capella przez uczennicę gimnazjum Jagnę Putz na melodie znanych warszawskich piosenek i nie tylko.

Roman Czeski urodził się w 1949 roku w Buku. Tam ukończył szkołę podstawową, następnie Liceum Plastyczne w Poznaniu. Jest absolwentem Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego w Poznaniu. Pełnił funkcję instruktora zajęć plastycznych w domach kultury w Buku i Nowym Tomyślu. Od roku 1983 prowadzi własną pracownię stolarstwa artystycznego i rzeźby w Mosinie. Jest projektantem i wykonawcą dzieł sztuki monumentalnej, wyposażenia wnętrz kościołów (m. in. wykonanego w drewnie lipowym krzewu winnego oplatającego ołtarz w nowotomyskim kościele pw NMP Nieustającej Pomocy), rzeźb figuralnych, mebli i elementów dekoracyjnych, tablic pamiątkowych, medali, statuetek. Minister Kultury i Sztuki nadał Romanowi Czeskiemu, w 1989 roku, honorowy tytuł „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”

Cztery lata temu „odkrył” pastel jako technikę łączącą malarstwo z rysunkiem. W niej prezentować będzie Nowy Tomyśl. (Z. Duda. Powrót artysty w: Przegląd Nowotomyski 1/2008)

W Oddziale dla Dzieci, tradycyjnie od kilku już lat odbywa się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. Tegoroczne pasowanie, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, miało miejsce 2 i 3 kwietnia i przebiegało pod hasłem „Magia Czytania”.
Za pomocą specjalnego zaklęcia dzieci przeniosły się do magicznego lasu i na chwilę zamieniły się w Duszki, Krasnale, Elfy i Chochliki. Podzielone na te cztery drużyny i przybrane czterokolorowymi czapkami krasnali rozwiązywały zadania: krzyżówkę, łamanie zaszyfrowanych wiadomości, rozpoznawanie po dotyku przedmiotów związanych z bajkami i odgadywanie tytułów przeczytanych fragmentów bajek. Dzieci odpowiedziały też na pytania o to, czym jest biblioteka, i jak należy się w niej zachować i stworzyły swoisty regulamin, w którym szczególną uwagę zwróciły na zachowanie. Wszystkim wiadomo, że w bibliotece nie należy biegać, krzyczeć, jeść, a przede wszystkim nie można niszczyć książek. Gdy już dzieci przypomniały sobie wzajemnie jak korzystać z bibliotecznego księgozbioru, mogły złożyć uroczyste przyrzeczenie – obietnicę, że będą szanować książki i korzystać z zawartej w nich wiedzy. Galowe stroje i uroczysty nastrój podkreślały wagę chwili. Każde dziecko było pasowane wielką księgą przez p. z-cę Dyrektora biblioteki – Eleonorę Woźniczkę i p. Kierownik Oddziału dla Dzieci – Małgorzatę Śniegułę.
Mamy nadzieję, że wstąpienie w szereg naszych czytelników zaowocuje częstymi odwiedzinami w bibliotece, zamiłowaniem do czytania i zdobywania wiedzy, a dzieci nie zapomną o magii czytania.